Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wegvallen projectsubsidies voor aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra

20 september 2016

De projectsubsidies voor het aanbod kansengroepen in het gemeenschapscentrum, worden vanaf 2017 stopgezet. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Cultuur Sven Gatz op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). De minister nam deze beslissing net voor het zomerreces en communiceerde pas in augustus daarover met de gemeenschapscentra. 

Coudyser: “ Hoewel de beslissing van de minister inhoudelijk te begrijpen valt, kan de late communicatie de planning van de gemeenschapscentra in de war sturen. Omdat de beslissing pas begin augustus viel, moeten veel gemeenschapscentra nu op zoek naar een manier waarop ze hun projecten voor kansengroepen zelf kunnen financieren of een dossier kunnen indienen via de correcte criteria”.

Het was de Izegemse schepen van Cultuur, Kurt Himpe, die de problematiek aankaartte bij Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser die prompt een vraag indiende in het Vlaams Parlement. Uit het antwoord van minister Gatz blijkt dat het budget dat vrijkomt door het afschaffen van de projectsubsidies, grotendeels ingezet zal worden op de subsidielijn ‘Participatieprojecten cultuur, jeugd en sport’. Gemeenschapscentra die verder een aanbod willen organiseren voor kansengroepen, kunnen intekenen op deze subsidielijn als ze een dossier indienen via de correcte criteria.

Cathy Coudyser: “De geruchten over het afschaffen van de projectsubsidies voor het aanbod kansengroepen in gemeenschapscentra deden al geruime tijd de ronde en zorgden voor de nodige vragen op het terrein. De financiering van projecten komt daarmee in het gedrang. De gemeenschapscentra moeten nu ofwel zelf geld zien te vinden of er kan ingetekend worden op de subsidielijn cultuur, jeugd en sport. Omdat beslissing en gevolg kort op elkaar volgen en de subsidies voor het aanbod kansengroepen reeds in 2017 zullen stoppen, is er voor gemeenschapscentra slechts weinig tijd om alles voor elkaar te krijgen. ”

Dat gemeenschapscentra in de problemen kunnen komen met hun planning, wordt ook op het lokale niveau beaamd. Kurt Himpe: “Ook in het Izegemse cultuurhuis De Leest was er net voor de zomervakantie grote onduidelijkheid of er nu nog een dossier kon ingediend worden. De effectieve beslissing van de minister kwam zeer laat en daardoor was het tot begin augustus wachten. Het Izegemse cultuurhuis De Leest zette tot nu toe al zeer sterk in op kansengroepenaanbod. Zo werd voor 2014 en 2015 een sterk dossier ingediend met niet minder dan 24 initiatieven dat uitgewerkt werd in samenwerking met partners en de kansengroepen zelf”, aldus de schepen. “Voor 2015 kwam dit neer op een bedrag van 17.040 euro en voor dit jaar kregen we 16.575 euro van de Vlaamse overheid. Grote bedragen die ons cultuurhuis financiële ademruimte gaven om deze projecten uit te werken. We zullen nu moeten kijken in hoeverre deze projecten met eigen middelen kunnen gefinancierd worden en of ze in aanmerking komen voor de nieuwe criteria. In elk geval dringt de tijd, want het nieuwe werkjaar 2017 nadert met rasse schreden.”

Cathy Coudyser - Vlaams volksvertegenwoordiger

Kurt Himpe – Schepen