Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Techniekacademie rolt uit over hele provincie

6 januari 2016

De Techniekacademie is dit jaar een zeer groot succes. Voor het eerst kunnen in alle West-Vlaamse steden en gemeenten kinderen tussen 10 en 12 jaar proeven van wetenschap, techniek en technologie.

De Techniekacademie, met Hogeschool Vives als initiatiefnemer, ontving tot nu toe een provinciale subsidie via projecten flankerend onderwijs, maar eenzelfde of soortgelijk initiatief kan maar drie keer een subsidie krijgen. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) drong bij de deputatie aan om de organisatie van de Techniekacademie ook te ondersteunen vanuit het beleidsdomein economie. “De doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en het concept van de Techniekacademie zijn zeer sterk gelinkt waarbij beroepscompetenties vergroot worden. Daarnaast wordt onze provincie geconfronteerd met een groot tekort aan technisch geschoold personeel en door leerlingen de kans te geven te proeven van techniek en wetenschap bestaat de kans dat ze een beter gemotiveerde studiekeuze maken en een technische of beroepsopleiding geen tweede of derde keuze wordt, maar een duidelijke eerste keuze. Dat is in het voordeel van de bedrijven die met deze problematiek kampen en ook duidelijk het nut inzien van de Techniekacademie. Want in elke stad of gemeente waar de Techniekacademie georganiseerd wordt, is er een financiële ondersteuning van lokale bedrijven”, verduidelijkt Himpe. Via de bevoegdheid economie en onderwijs krijgt de Techniekacademie nu voor de komende drie jaar elk jaar een ondersteuning van 50.000 euro.

De Techniekacademie is vooral in de provincie West-Vlaanderen een succes. “Uit contact met de organisatoren blijkt dat het initiatief in andere provincies moeilijker voet aan de grond krijgt”.

“Ook in Izegem is de Techniekacademie opnieuw een groot succes, want alle beschikbare plaatsen zijn volzet”, zegt Kurt Himpe, die ook schepen van Onderwijs is. “Op 13 januari starten weer 40 kinderen aan de dertien workshops die plaatsvinden in de middenscholen van Prizma en Bellevue.”

Kurt Himpe - Provincieraadslid