Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Provinciaal streekhuis gaat niet naar Izegems kasteel Wolvenhof"

29 november 2016

Het streekhuis Midden-West-Vlaanderen van de provincie zal niet verhuizen van Roeselare naar Izegem. Dat antwoordde gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) op vragen van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) tijdens de budgetbesprekingen.

“In 2010 sloot de provincie voor een duur van 99 jaar een erfpachtovereenkomst af met de stad Izegem  met als doel er het streekhuis Roeselare-Tielt in onder te brengen”, zegt provincieraadslid Himpe die vroeg welke visie de deputatie had voor een invulling van het kasteel. “Met mondjesmaat worden stappen gezet in de broodnodige renovatie van het kasteel, maar het contrast tussen het verloederde kasteel Wolvenhof in handen van de provincie en het prachtig gerestaureerde kasteel Wallemote in handen van de stad Izegem is groot.”

Het streekhuis is nu ondergebracht op de Rodenbachsite in het Huis van de Voeding. Gedeputeerde Decorte stelt dat het een goede zaak is dat het streekhuis daar gevestigd is en daar ook blijft. “Het is inderdaad een uitdaging om samen met het stadsbestuur te kijken voor een invulling van het kasteel Wolvenhof die een meerwaarde heeft voor de stad en de regio.”

Himpe wees de deputatie er op dat een ondertekende overeenkomst niet zomaar naast zich neer kan gelegd worden en dat goede afspraken goede vrienden maken. “Het Izegemse stadsbestuur rekent op de deputatie voor een passende en nuttige invulling voor het kasteel en is bereid hierover mee na te denken”, aldus Kurt Himpe die ook schepen is in Izegem.

Bijkomende parkeergelegenheid op het domein nodig

Gedeputeerde Decorte antwoordde dat het dossier ook ruimer moet bekeken worden. “De provincie heeft fors geďnvesteerd in een uitbreiding en vernieuwing van het domein en de aanleg van een speelbos en speelterrein. Er is ook een parkeerproblematiek die moet aangepakt worden.”

Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe beaamde dat er een parkeerproblematiek is en dat los van de toekomst van het kasteel een investering in bijkomende parkeergelegenheid zeker geen overbodige luxe is.

Kurt Himpe – Provincieraadslid