Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Overname Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs door GO!

28 april 2016

De provincieraad keurde in de zitting van 28 april de overeenkomst tot overname van het PCVO door GO! Scholengroep 26 ‘Mandel en Leie’ goed. Het gaat om een fusie door opslorping, wat de beste garanties biedt voor de toekomst van de opleidingen en van het personeel die prioritair waren binnen deze operatie. De gefuseerde instelling start vanaf 1 september 2016.

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), ook schepen van Onderwijs in Izegem, benadrukte de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen  in het fusiedossier. “In het kader van de uitdagingen voor het volwassenonderwijs in het algemeen en het PCVO in het bijzonder is een schaalvergroting door een fusie een goede zaak.”

De stad Izegem volgde dit dossier van dichtbij op. “In 2008 werden de Stedelijke Leergangen door het CVO PTI overgenomen en daaruit vloeide het PCVO voort. Door deze overeenkomst is er garantie dat het huidige onderwijsaanbod van het PCVO West-Vlaanderen op de vestigingsplaatsen Izegem, Kortrijk en Ruiselede in stand gehouden wordt. Dit is belangrijk voor het huidige personeel, de cursisten en de stad Izegem”, aldus provincieraadslid en schepen Kurt Himpe.

Overgangsmaatregelen

Er zijn ook een aantal overgangsmaatregelen. Zo engageert de provincie West-Vlaanderen zich om de kosten die verbonden zijn aan de huisvesting voor de vestigingsplaatsen van het PCVO die worden gebruikt tijdens het huidige schooljaar voor haar rekening te nemen voor de twee volgende schooljaren als deze locaties verder gebruikt worden. Deze overgangsmaatregel is gelimiteerd tot 100.000 euro voor beide schooljaren samen. “Onze fractie steunt hierbij het voorstel om een begeleidingscommissie op te richten die de uitvoering van de overeenkomst zal ondersteunen en opvolgen tijdens de twee volgende schooljaren”, besluit Himpe.

Kurt Himpe – Provincieraadslid