Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt grondige evaluatie projecten flankerend onderwijs

25 februari 2016

Tijdens de provincieraadszitting van 25 februari keurde de provincieraad een nieuw reglement voor projectsubsidies flankerend onderwijs goed.

Sinds de opstart van het reglement werden een zestigtal dossiers ingediend, waarvan uiteindelijk een derde een provinciale subsidie kreeg. Doordat blijkt dat een aantal bepalingen in het reglement niet duidelijk genoeg geformuleerd werden en de beoogde kwaliteit van de ingediende dossiers niet altijd gehaald bleek, werd aanpassingen aan het reglement doorgevoerd.

De N-VA betreurt dat in het reglement enkel netoverschrijdende projecten een verhoging van de subsidie met 10 procent kunnen bekomen. Andere projecten kunnen maximaal 25.000 euro per aanvraag krijgen. “Grensoverschrijdende projecten tussen hogescholen en universiteiten en secundair onderwijs kunnen bijvoorbeeld ook zeer waardevol zijn en een meerwaarde betekenen in het kader van flankerend onderwijs”, aldus provincieraadslid Johan Rollez.

Instroom in technisch en beroepsonderwijs prioritair

De N-VA wil een grondige evaluatie van alle projecten die tot nu toe gesteund werden via het provinciaal reglement voor projectsubsidies flankerend onderwijs. “Want meten is weten en als projecten een financiële ondersteuning krijgen, dan moeten we ook het effect ervan kennen”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe.

Eén van de projecten die tijdens de voorbije jaren kon rekenen op een provinciale subsidie via het reglement voor flankerend onderwijs is de Techniekacademie. Het project krijgt momenteel een provinciale subsidie van 50.000 euro.

“De Techniekacademie is sinds dit jaar over de hele West-Vlaamse provincie uitgerold, wat uiteraard een groot succes is. Op die manier kunnen leerlingen van het vijfde en het zesde jaar basisonderwijs  proeven van techniek en wetenschap”, stelt Himpe. “Het is vooral in de provincie West-Vlaanderen een succes, met een organisatie in 64 gemeenten, terwijl er in Oost-Vlaanderen maar 13 zijn, in Limburg 5, in Antwerpen 13 en in Vlaams-Brabant op één locatie. Wel moeten we er nog altijd rekening mee houden dat maar een deel van de laatstejaarsleerlingen van het basisonderwijs deelnemen aan de Techniekacademie.”

“Eén van de doelstellingen van de Techniekacademie is het stimuleren van jongeren om te kiezen voor een STEM-richting en een technische en wetenschappelijke loopbaan”, verduidelijkt Himpe. “Een noodzaak in onze provincie waar tal van technische vacatures niet of nauwelijks ingevuld raken en de blijvende noodkreet van vele bedrijven.”

“Jammer genoeg stellen we vast dat in de officiële leerlingenaantallen van het technisch en beroepsonderwijs in onze provincie nog geen kentering komt, ondanks drie jaar schitterend werk door de Techniekacademie. Terwijl er tijdens het vorige schooljaar een kleine stijging is op Vlaams niveau, is er op West-Vlaams niveau nog altijd een dalende trend”, stelt Himpe die tijdens de zitting cijfers voorstelde over de evolutie van het aantal leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs. “Maar uiteraard zijn er ook STEM-richtingen in het algemeen secundair onderwijs die niet in deze cijfers voorkomen.”

“De verdere provinciale ondersteuning van dit initiatief is dus geen overbodige luxe, maar ik dring aan om via het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen een onderzoek op te starten bij de leerlingen die gestart zijn in het secundair technisch of beroepsonderwijs en eventueel ook bij de STEM-leerlingen in het algemeen secundair onderwijs en te peilen of deze leerlingen deelnamen aan de Techniekacademie en of dit de studiekeuze beïnvloed heeft. Wat dat is uiteraard een belangrijke doelstelling van het initiatief dat toch heel wat financiële ondersteuning krijgt. Daarom vinden we het ook zeer belangrijk dat in dit reglement  specifiek aandacht besteed wordt aan de evaluatie van de projecten en doen we een oproep aan de deputatie om deze problematiek als prioritair thema of prioritair accent te overwegen”, besluit Himpe.  

Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) antwoordde dat het RTC en de organisatoren van de Techniekacademie zullen gecontacteerd worden om de doorstroming van leerlingen van de Techniekacademie naar het technisch en beroepsonderwijs te evalueren. De gedeputeerde verklaarde ook bereid te zijn bij een volgende evaluatie van het reglement de subsidieverhoging met 10 procent niet meer te beperken tot de netoverschrijdende projecten.

Tabel 1 – Evolutie aantal leerlingen in secundair technisch en beroepsonderwijs op Vlaams niveau

Schooljaar

Technisch onderwijs

Beroepsonderwijs

Totaal

2010-2011

90.404

75.430

165.834

2011-2012

88.645

74.712

163.357

2012-2013

88.591

73.954

162.545

2013-2014

88.975

73.697

162.672

2014-2015

89.119

74.100

163.219

Tabel 2 – Evolutie aantal leerlingen in secundair technisch en beroepsonderwijs op West-Vlaams niveau  

Schooljaar

Technisch onderwijs

Beroepsonderwijs

Totaal

2010-2011

19.272

14.700

33.972

2011-2012

18.809

14.252

33.061

2012-2013

18.624

13.947

32.571

2013-2014

18.690

13.830

32.520

2014-2015

18.609

13.754

32.363

Kurt Himpe – Provincieraadslid

Johan Rollez – Provincieraadslid