Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA bezorgd over signalen afbouw aanbod volwassenenonderwijs na overname PCVO

26 mei 2016

Tijdens de zitting van 26 mei stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vragen aan gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) over signalen dat het aanbod van het volwassenenonderwijs afgebouwd wordt na de overname van het PCVO.

In april keurde de provincieraad de overname van het PCVO door Scholengroep 26 “Mandel en Leie” van het GO! goed. In de overeenkomst werd in de algemene bepalingen opgenomen dat Scholengroep 26 er zich toe verbindt het huidige onderwijsaanbod van het PCVO West-Vlaanderen in de vestigingsplaatsen Izegem, Kortrijk en Ruiselede vanaf 1 september 2016 zo maximaal mogelijk in stand te houden tenzij de Vlaamse regelgeving inzake rationalisatie en programmatie dit niet meer toelaat.

“Een blik op de webstek van CVO 3Hofsteden leert echter dat voor de inschrijvingen voor de technische richtingen er al een afname is van het aanbod. Er kan nu enkel nog ingeschreven worden voor de technische componenten metaal en elektriciteit en de technische opleiding hout is niet meer in het aanbod opgenomen voor het komende schooljaar”, stelde provincieraadslid Himpe die wilde weten waarom die opleiding niet meer georganiseerd wordt en die zijn bezorgdheid uitte. “In de overnameovereenkomst werd prioritaire aandacht besteed aan de cursisten, het personeel en het aanbod. Maar als er aanbod verdwijnt, dan is dit ook ten koste van personeelsleden.”

De gedeputeerde deelde de bezorgdheid. “In de overeenkomst staat dat het aanbod zeker één jaar verankerd moest blijven, maar in dit concrete geval blijkt dat door het beperkte aantal cursisten voor de technische opleiding hout het niet meer rendabel was.” De gedeputeerde beklemtoonde wel dat als het volgende schooljaar die opleiding niet meer aangeboden wordt, CVO 3Hofsteden nog de mogelijkheid heeft om binnen de vijf jaar in Izegem dit aanbod opnieuw te doen.

“The proof of the pudding is in the eating”

Provincieraadslid Kurt Himpe stelde dat het sowieso belangrijk zal zijn om de naleving van de overnameovereenkomst op te volgen via de begeleidingscommissie die vanaf 1 september van start zal gaan. “The proof of the pudding is in the eating”, stelde Himpe, die vroeg om de centrumraad samen te roepen om alle aspecten die te maken hebben met de voorbereiding van het volgende schooljaar te bespreken.

Kurt Himpe – Provincieraadslid