Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Meest vandalisme aan toeristische infrastructuur langs Leie en kanaal Roeselare-Leie

15 februari 2016

Westtoer ontvangt het vaakst klachten over vandalisme aan toeristische infrastructuur langs de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a).

Het provinciebedrijf Westtoer is eigenaar en beheerder van een aantal recreatieve voorzieningen in West-Vlaanderen, zoals infohutten langs de Leie en het kanaal Roeselare-Leie en een tiental picknickbanken langs de Kustwandelroute.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Himpe blijkt dat de recreatieve voorzieningen aan de kust weinig tot geen hinder hebben van vandalisme. Over de info- en wandelaarshutten langs de Leie en het kanaal Roeselare-Leie komen wel vaak klachten binnen en moeten dakpannen of houten planken vervangen worden of graffiti verwijderd worden. "De wandelaarshut in Izegem langs het kanaal Roeselare-Leie wordt binnen enkele maanden zelfs verwijderd na aanhoudend vandalisme. De picknickbank zal wel hersteld worden", zegt Himpe, die ook toerismeschepen is in Izegem.

Jaarlijks 1700 klachten over bewegwijzering

Verder is Westtoer ook beheerder van de vele duizenden bewegwijzeringspalen en borden voor de verschillende fiets-, wandel-, ruiter- en autoroutes en -netwerken. Westtoer verwerkt jaarlijks ongeveer 1700 klachten die betrekking hebben op de bewegwijzering van routes en netwerken. Hiervan is slechts een klein deel toe te schrijven aan vandalisme.

Kurt Himpe - Provincieraadslid 

Foto: vandalisme aan wandelaarshut in Izegem langs kanaal Roeselare-Leie