Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Deel renovatie Izegems kasteel Wolvenhof verschoven naar 2017

25 oktober 2016

Een groot deel van de voorziene budgetten voor de renovatie van het kasteel Wolvenhof is verschoven naar volgend jaar. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V).

Oorspronkelijk was er dit jaar 322.500 euro voorzien voor werken en erelonen aan het kasteel Wolvenhof. Via budgetwijziging werd daarvan 230.000 euro verschoven naar 2017, een bedrag dat vooral naar de opmaak van het beheersplan gaat.

“De zwambestrijding is uitgevoerd en dat kostte ongeveer 58.000 euro. Er is een meerkost doordat ook de houten keperstructuur onder parketvloer in de rookkamer aangetast was”, zegt provincieraadslid Himpe. “De badkamer van het appartement moest na de verwijdering van de aangetaste vloerroostering opnieuw ingericht worden en dat kostte ongeveer 5.000 euro.” Het zinken dak en de dakgoten zijn in zeer slechte staat en werden zoveel als mogelijk gedicht, wat meer dan 6.000 euro kostte.

Opmaak beheersplan

Intussen was er al veelvuldig overleg met Onroerend Erfgoed voor de opmaak van een beheersplan, dat volgende maand klaar moet zijn en dan aan Onroerend Erfgoed ter goedkeuring zal voorgelegd worden. Daarna kan gestart worden met de opmaak van een ontwerp en de bestekken voor de restauratie van het kasteel.

Provincieraadslid Himpe is tevreden dat er effectief gestart is met de renovatiewerken. “De renovatie is dringend, wat trouwens blijkt uit de werken die al gebeurden en waarbij vastgesteld wordt dat bepaalde delen er nog erger aan toe zijn dan gedacht.”

Kurt Himpe – Provincieraadslid