Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Deadline voor oprichting begeleidingscommissie voor opvolging overname PCVO verstreken

22 september 2016

Tijdens de zitting van 22 september stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) vragen aan gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke (Open VLD) over de oprichting van de begeleidingscommissie voor de opvolging van de overname van het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO).  “Bedoeling was dat die commissie vanaf 1 september operationeel zou zijn, maar de deadline is al ruim overschreden”, stelt Himpe.

In april keurde de provincieraad de overname van het PCVO door GO! goed. In de overeenkomst werden ook een aantal overgangsmaatregelen opgenomen zoals de oprichting van een begeleidingscommissie. Artikel 9.3 van de overeenkomst bepaalt: ‘In opvolging van de stuurgroep die de overname en fusie voorbereidde, zal vanaf 1 september 2016 en voor de duur van de overgangsperiode van 2 schooljaren (2016-2017 en 2017-2018), een begeleidingscommissie operationeel zijn, die de uitvoering van de overeenkomst zal ondersteunen en opvolgen en minimaal tweemaal per schooljaar of bij hoogdringendheid bijeen zal komen.’

“De begeleidingscommissie kreeg in de overeenkomst ook een aantal specifieke taken, waaronder de opvolging van de consequenties inzake tewerkstelling van de voormalige personeelsleden van het PCVO. Maar ook de opvolging van een aantal financiële overgangsmaatregelen. Dit lijken me toch echt belangrijke zaken”, zegt Kurt Himpe. “Het is onze taak als provincieraadslid om de uitvoering van overeenkomsten op te volgen.

Gedeputeerde Vereecke antwoordde dat er nog onvoldoende gegevens ter beschikking zijn om de begeleidingscommissie samen te roepen. “Een viertal personeelsleden ging niet over van het PCVO naar het GO! en het is wachten op de reaffectatiecommissie wat hun toekomst is.”

Intussen blijkt dat de overname van het PCVO geen grote gevolgen heeft op het aantal cursisten. Zo lopen de inschrijvingen voor de nieuwe opleiding fotografie in de Izegemse vestigingsplaats vlot binnen. Ook zoekt het GO! een nieuwe locatie voor de vestigingsplaats op het Izegemse grondgebied.

Kurt Himpe – Provincieraadslid