Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Bij goede projecten zal financiering zeker gevonden worden in West-Vlaanderen en Vlaanderen"

27 mei 2016

Tijdens de provincieraadszitting werd gediscussieerd over de cofinanciering van projecten van het West Deal - plan via Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI), een nieuw Europees financieringsinstrument. Gedeputeerde  Jean de Bethune rekent op enkele miljoenen euro’s voor het uitrollen van West-Deal, het economisch transformatieplan voor de provincie West-Vlaanderen.

“Onze fractie stelt vast dat de provincie West-Vlaanderen en de gedeputeerde in het bijzonder een inspanning leveren om cofinanciering te zoeken voor projecten, wat we uiteraard toejuichen”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“We willen echter wijzen op het wezenlijke verschil tussen het voorbereiden van dossiers, het zoeken van cofinanciering en het effectief krijgen van die cofinanciering.”

“Bij dergelijke projecten is het zo dat voor 40 procent via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een betoelaging kan komen. Dat is al heel wat. Vaak is de maximale overheidstussenkomst door de Europese staatssteunregels zelfs beperkt tot 50 procent of minder. Belangrijk dus is, dat kwalitatieve projecten vorm krijgen die voldoende gedragen worden door de private sector en de kennisinstellingen. De samenstelling van de GTI-stuurgroep, met de aanwezigheid van Unizo, Voka, de universiteiten en de hogescholen, is er precies op gericht om dit draagvlak te creëren.   Als er goede projecten worden opgezet, waar alle regionale partners de meerwaarde van inzien, dan zal de financiering van deze partners wel volgen. Voor goede projecten zijn er altijd partners te vinden.  En voor uitstekende projecten met een grote hefboom, zal er aanvullend ook altijd Vlaamse cofinanciering te vinden zijn”, stelt Himpe.

“In de toelichting van de interpellatie wordt geciteerd wat de minister antwoordde op een actuele vraag. Maar zoals vaak bij citaten, worden delen van de bespreking niet vermeld. Zo stelde de minister in zijn antwoord ook: “Uw vraag verbaast mij. Bij de toelichtingsronde voor het indienen van de projecten, hebben we heel duidelijk gezegd dat er deze keer weinig geld zou zijn vanuit het Hermesfonds (Fonds voor Flankerend Economisch Beleid) en zeker geen automatische cofinanciering van projecten.” De minister stelde in zijn antwoord ook: “Ten tweede denk ik dat zo’n automatische cofinanciering zoals die in het verleden bestond, niet echt goed is. Zulke projecten moeten bottom-up groeien. De provincie, lokale overheden, kennisinstellingen, sectoren en bedrijven zouden  samen toch in staat moeten zijn, als er een project is dat een draagvlak heeft, om naast die 40 procent, die andere 60 procent naar voren te brengen”, citeert het raadslid.

“De vraag kan dan ook gesteld worden of er voor door de gedeputeerde ingediende dossiers voldoende draagvlak is. In elk geval is het zo dat er pas eind juni een bijeenkomst van de stuurgroep Geïntegreerde Territoriale Investeringen gepland is om de indieners van projecten de kans te geven vragen te stellen aan het EFRO-secretariaat.”

“Als we werk maken van goede, kwalitatieve projecten, zal de financiering zeker gevonden worden, binnen West-Vlaanderen én binnen Vlaanderen”, besluit Himpe.

Kurt Himpe – Provincieraadslid