Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Windturbines op doordachte manier plaatsen

28 mei 2015

Tijdens de zitting van 28 mei werd naar aanleiding van een interpellatie gediscussieerd in de provincieraad over de afstemming tussen de provinciale beleidsvisie rond windturbines en de uitwerking van een conceptnota van de Vlaamse Regering.

De deputatie van West-Vlaanderen keurde in 2009 een beleidsvisie goed waarin zoekzones voor grote en middelgrote windturbines werden weergegeven. De deputatie ging uit van de positieve benadering, “minder met meer” en optimale en kwalitatieve inrichting. “Maar in 2013 verliet de deputatie de zoekzones en werd het in West-Vlaanderen een ad hoc-beleid, afhankelijk van de specifieke situatie”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Provincieraadslid Himpe wees op een vaak dubbelzinnige houding van de provincie voor de goedkeuring van windturbineprojecten. “Windturbines plaatsen in landschappelijk waardevolle gebieden zoals in de Mandelvallei Kachtem staat in schril contrast met bedrijven die op een boogscheut van deze windturbines gevestigd zijn en die grote problemen hebben om een goedkeuring te krijgen voor een uitbreiding.”

“In september 2013 stelde gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) dat er een evaluatieprocedure kan voorzien worden die het mogelijk maakt om bij windturbineprojecten naderhand bij te sturen. Toen bleef de gedeputeerde op de vlakte.” Provincieraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de zitting opnieuw vragen over de evaluatieprocedure, maar ook nu bleef Naeyaert zeer op de vlakte. “Bij problemen kan de lokale overheid met de exploitant contact opnemen om bij te sturen en ook de provinciale overheid doet dit”, antwoordde gedeputeerde Naeyaert. “Maar vaak blijven de omwonenden met de slagschaduw- en lawaaihinder zitten en wordt weinig rekening gehouden met de klachten”, stelt Himpe. “Eens de windturbines er staan, blijven ze staan en de problemen komen om de haverklap terug.”

Kurt Himpe - Provincieraadslid