Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Westkust niet opgeven voor kustverdediging

30 april 2015

De westkust mag niet opgegeven worden voor de kustverdediging. Dat stelt provincieraadslid Kurt Himpe namens de N-VA – provincieraadsfractie. Hij roept de deputatie ook op om de provincieraad te betrekken in dit dossier.

“De Vlaamse Bouwmeester stelde de studie “Metropolitaan Kustlandschap 2100” voor waarin een aantal scenario’s naar voren geschoven worden om het kustlandschap te beschermen tegen de klimaatverandering. In het bipool-scenario, het meest extreme voorstel, wordt de westkust en een deel van het hinterland teruggegeven aan de Noordzee”, aldus provincieraadslid Himpe.

“In alle scenario’s zullen de verschillende kustgemeenten en beleidsniveaus elkaar niet langer kunnen beconcurreren. De auteurs van de studie pleiten voor een geďntegreerde aanpak, met een gedeelde visie. In juni komen alle betrokken partijen samen om na te gaan hoe de studie gebruikt kan worden om die visie vorm te geven.”

“De voorzitter van het kustburgemeestersoverleg stelde in een reactie dat elke kustgemeente volop maatregelen neemt voor de bescherming van de kust tegen de duizendjarige storm, zoals het ook wetenschappelijk is voorgesteld. Hij wil eerst die maatregelen nemen vooraleer over te gaan tot extreme scenario’s.”

Provincieraadslid Kurt Himpe roept de West-Vlaamse deputatie op om ook de provincieraad te betrekken in de voorbereiding van het overleg dat in juni zal plaatsvinden.

Kurt Himpe - Provincieraadslid