Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Techniekacademie krijgt verder provinciale ondersteuning

26 november 2015

De Deputatie gaat in op het voorstel van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) om het initiatief van de Techniekacademie ook verder te ondersteunen vanuit het beleidsdomein economie. Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) bevestigde dit tijdens de provincieraadszitting.

“Door het initiatief vanuit de Hogeschool Vives kunnen op dit ogenblik in 61 van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten 2000 kinderen tussen 10 en 12 jaar proeven van wetenschap, techniek en technologie”, aldus Himpe. Vorig jaar stelde hij al voor om de provinciale ondersteuning van de Techniekacademie ook vanuit de bevoegdheid economie te ondersteunen en de Deputatie volgt nu dit voorstel.

“De doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en het concept van de Techniekacademie zijn zeer sterk gelinkt waarbij beroepscompetenties vergroot worden. Daarnaast wordt onze provincie geconfronteerd met een groot tekort aan technisch geschoold personeel en door leerlingen de kans te geven te proeven van techniek en wetenschap bestaat de kans dat ze een beter gemotiveerde studiekeuze maken en een technische of beroepsopleiding geen tweede of derde keuze wordt, maar een duidelijke eerste keuze. Dat is in het voordeel van de bedrijven die met deze problematiek kampen en ook duidelijk het nut inzien van de Techniekacademie. Want in elke stad of gemeente waar de Techniekacademie georganiseerd wordt, is er een financiële ondersteuning van lokale bedrijven”, stelde provincieraadslid Kurt Himpe.

De Techniekacademie ontving tot nu toe een subsidie via projecten flankerend onderwijs, maar eenzelfde of soortgelijk initiatief kan maar drie keer een subsidie krijgen. Via de bevoegdheid economie en onderwijs zal de Techniekacademie nu voor de komende drie jaar elk jaar een onrechtstreekse subsidie van 50.000 euro ontvangen.

Kurt Himpe - Provincieraadslid