Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Standplaatsen voor kampeerauto's op provinciedomeinen niet uitgesloten

15 mei 2015

Het West-Vlaamse provinciebestuur sluit niet uit dat er standplaatsen voor kampeerauto’s op provinciedomeinen komen. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) in een antwoord op een schriftelijke vraag.

Het kampeerautotoerisme zit in de lift. Op basis van de cijfers van BCCMA (Belgian Camping Caravan and Mobile home Association) stelt de provincie vast dat het aantal ingeschreven kampeerauto’s de laatste vijf jaar met 20 procent gestegen is. Eind 2014 waren er in ons land meer dan 45.000 kampeerauto’s ingeschreven.

“Dit is een tendens waar de provincie West-Vlaanderen moet op inspelen”, aldus provincieraadslid Himpe. “De provinciedomeinen zijn een troef om en zijn belangrijke toeristisch-recreatieve knooppunten, niet alleen voor fietsers, maar ook voor kampeerautotoeristen.”

De gedeputeerden Franky De Block (sp.a) en Guido Decorte (CD&V) melden dat Westtoer voorstander is om weinig actieve toeristisch-recreatieve activiteiten een plaats te geven in provinciedomeinen. De aanleg van kampeerautoplaatsen past daarin. Westtoer steunt daarom om bij de provinciedomeinen een beperkt aantal overnachtingsplaatsen te voorzien voor kampeerauto’s. Maar de doelstellingen natuurontwikkeling, natuureducatie en -beleving mogen hierdoor niet in het gevaar komen. Er wordt ook beklemtoond dat er randvoorwaarden zijn, zoals voldoende toeristische ontsluitingsmogelijkheden,  de ruimtelijke ordening en de kostprijs van aanleg en exploitatie.

“Tot nu toe waren er in West-Vlaanderen nog geen concrete initiatieven, maar dat betekent niet dat er in de toekomst geen initiatieven zouden genomen worden”, luidt het antwoord van de bevoegde gedeputeerden. “Het stijgend aantal kampeerauto’s brengt een stijgende vraag naar kampeerautoplaatsen met zich mee. De provinciale diensten worden ingezet om te onderzoeken waar geschikte locaties op provinciedomeinen kunnen worden gevonden. Westtoer deed onlangs nog een oproep aan de campinguitbaters aan de kust om meer mogelijkheden te voorzien voor kampeerauto’s.”

Kurt Himpe - Provincieraadslid