Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA steunt plannen deputatie voor samenwerking tussen PCVO en CVO 3Hofsteden

22 oktober 2015

Tijdens de zitting van 22 oktober keurde de provincieraad de intentieverklaring voor samenwerking tussen het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen (PCVO) en CVO 3Hofsteden goed. De N-VA – fractie steunde de plannen van de deputatie bij monde van provincieraadslid Kurt Himpe.

“Met deze intentieverklaring staat een nieuw hoofdstuk voor het PCVO in de startblokken”, stelde provincieraadslid Himpe die ook schepen van Onderwijs is in Izegem. Stad Izegem is vanuit een eerdere overeenkomst nauw betrokken bij het samenwerkingsdossier.

“Dit nieuw hoofdstuk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er zijn heel wat uitdagingen voor het volwassenenonderwijs in het algemeen en voor het PCVO in het bijzonder”, stelde Himpe. “Na een moeilijke periode staat het PCVO weer op de sporen met een groeiend aantal cursisten. Maar schaalvergroting is een noodzaak. In de geschiedenis van het provinciaal volwassenenonderwijs is het de tweede keer dat een schaalvergroting noodzakelijk is. In 2008 nam het CVO PTI al de Stedelijke Leergangen in Izegem over.”

Maar er is ook een directeursproblematiek binnen het PCVO en er moet een oplossing gezocht worden voor de huisvestingsproblematiek in de lesplaats Meiboomstraat in Izegem.

Kurt Himpe onderstreepte dat in deze plannen voor samenwerking de cursisten, het personeel en het aanbod centraal moeten staan.

Door de intentieverklaring kunnen verdere stappen gezet worden in de onderhandeling met CVO 3Hofsteden dat uit eerste contacten en een ingediend dossier een geschikte partner blijkt.

De N-VA hoopt dat de intentieverklaring uitmondt in een structurele en efficiënte samenwerking, waardoor het provinciaal volwassenenonderwijs onder specifieke voorwaarden kan fuseren met het CVO 3Hofsteden.

Kurt Himpe - Provincieraadslid