Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA kritisch over nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en Europacollege

27 januari 2015

Tijdens de zitting van 22 januari keurde de provincieraad de nieuwe samenwerking tussen de provincie en het Europacollege goed. N-VA stond kritisch ten opzichte van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en Europacollege omdat de modaliteiten voor een extra subsidie niet zijn uitgewerkt.

Door deze overeenkomst zal het Europacollege de uitbouw van het EU-beleid van de provincie West-Vlaanderen ondersteunen en wordt gestreefd naar een synergie voor Europese en internationale aangelegenheden tussen beide instellingen. Daarmee wordt de vroegere overeenkomst sinds 2003 nieuw leven ingeblazen.

De provincie ondersteunt met de overeenkomst het Europacollege jaarlijks met bijna 75.000 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden met 10.000 euro als het Europacollege een student met domicilie in West-Vlaanderen de kans geeft om gedurende één academiejaar les te volgen aan het Europacollege in Brugge.

“Maar de modaliteiten voor die extra subsidie van 10.000 euro zijn niet uitgewerkt, terwijl dit uiteraard een onderdeel vormt van de samenwerkingsovereenkomst. Het lijkt eerder een drogreden om de initiële subsidie te verhogen”, stelde fractieleider Kristof Pillaert, die meldde dat de N-VA zich daarom zou onthouden bij de stemming.

Provincieraadslid Kurt Himpe stelde dat hiermee een blanco cheque gegeven wordt aan het Europacollege. “Tijdens het werkbezoek aan het Europacollege was het de uitdrukkelijke vraag van de commissieleden dat de overeenkomst met concrete modaliteiten zou uitgebreid worden. Op dit ogenblik studeren er al West-Vlamingen aan het Europacollege.” Himpe stelde dan ook de vraag wat dan de meerwaarde is van deze extra subsidie aan het Europacollege. 

Kristof Pillaert - Fractieleider

Kurt Himpe - Provincieraadslid