Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Instandhoudingswerken kasteel Wolvenhof starten in 2016

5 november 2015

Na aandringen van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) start de provincie West-Vlaanderen met instandhoudingswerken voor het kasteel Wolvenhof. In 2016 worden hiervoor niet alleen plannen opgemaakt maar ook al concrete initiatieven genomen.

In 2010 werd een overeenkomst afgesloten met de stad Izegem waardoor het kasteel in erfpacht gegeven werd aan de provincie. Bedoeling was dat het streekhuis Midden-West-Vlaanderen er onderdak zou krijgen, maar recent raakte bekend dat het streekhuis in Roeselare blijft. “Intussen blijft het kasteel zonder bestemming achter”, aldus provincieraadslid Himpe die aandrong op investeringen zodat Wolvenhof niet helemaal verloederd.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van Kurt Himpe antwoordt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) dat in afwachting van de toekenning van een restauratiepremie in het voorjaar van 2016 al gestart wordt met de zwambestrijding in Wolvenhof. Daaraan is een kostenplaatje van 40.000 euro verbonden. Volgend jaar wordt ook een beheerplan opgemaakt voor het kasteel. Hiervoor voorziet de provincie 10.000 euro. Uit het beheerplan zullen dan concrete acties voortvloeien waarvoor financiële middelen zullen voorzien worden. Er komt ook een inspectie van Monumentenwacht.

“We zijn uiteraard tevreden dat er nu toch schot komt in de zaak”, aldus provincieraadslid Himpe. “Er is ook een overleg gepland met het stadsbestuur van Izegem om de toekomstige bestemming van het kasteel te bespreken.”

Kurt Himpe - Provincieraadslid