Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"West-Vlaamse studiebeursstichtingen hervormen"

21 juli 2014

Vier provinciale studiebeursstichtingen waarvan nauwelijks iemand op de hoogte is. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) roept het provinciebestuur op om de stichtingen samen te voegen en te hervormen.

“De provinciale commissie voor studiebeursstichtingen omvat vier stichtingen. Deze stichtingen werden destijds in het leven geroepen door personen of families. De studiebeurzen worden gegeven aan jongeren die aan zeer specifieke voorwaarden voldaan worden. In bepaalde gevallen moeten de kandidaten geboren zijn in Roeselare, Tielt of Ruiselede, in andere gevallen moeten ze een priesteropleiding volgen”, aldus provincieraadslid Himpe.

De provinciale commissie behoort bij de Vlaamse Gemeenschap. “Maar bepaalde beslissingen moeten nog altijd goedgekeurd worden door de Bestendige Deputatie, zoals het aanstellen van commissieleden, de verkoop van gronden of eigendommen of het samenvoegen van stichtingen.”

“Het systeem van provinciale studiebeursstichtingen bestaat niet alleen in West-Vlaanderen”, aldus Himpe. “De oudste studiebeursstichtingen in Vlaanderen dateren zelfs uit de vijftiende eeuw”.

“Studiebeurzen leiden een spookleven”

De ene verenigde stichting omvat tien beurzen van elk 230 euro, een andere stichting stelt drie beurzen van 140 euro ter beschikking, een derde West-Vlaamse stichting omvat vijf beurzen van 110 euro en via de laatste stichting  jaarlijks drie beurzen van minimum 250 euro. “Soms zijn de beursbedragen laag en de voorwaarden zorgen ervoor dat bepaalde beurzen zelfs nooit meer zullen worden uitgekeerd. Daarnaast leiden deze beurzen eigenlijk een spookleven, want niemand in West-Vlaanderen is van het bestaan op de hoogte. Straks start het schooljaar opnieuw en zal weer niemand er een beroep op doen”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Provincieraadslid