Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vraagtekens bij strenge regels voor nieuw bedrijventerrein in Torhout

1 november 2014

Tijdens de zitting van 23 oktober stelde de provincieraad het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Torhout voorlopig vast. In de afbakening is ook ruimte voorzien voor bijkomende regionale bedrijvigheid. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelde dat de procedure te lang aansleept en er te strenge regels aan de bedrijven opgelegd worden.

“De ontwikkeling van het bedrijventerrein van ongeveer 15 hectare is positief. Het moet er niet morgen zijn, het moest er niet gisteren zijn, het moest er al eergisteren zijn. Maar de procedure voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan sleepte immens lang aan, te lang, veel te lang”, aldus Himpe.

“Uit gegevens die we ontvingen, blijkt dat de tewerkstelling in Torhout zeer eenzijdig is. Verzorging, onderwijs en andere sociale functies nemen er de bovenhand. Kleinhandel die omwille van de schaalgrootte of het specifieke aanbod niet aan bod kan komen in het centrum van de stad, heeft weinig uitwijkmogelijkheden. We zijn dan ook bezorgd dat de heel stringente en specifieke regels die ingeschreven worden voor de bijkomende regionale bedrijvigheid opnieuw heel wat kandidaat-bedrijven zal uitsluiten. Bedrijven, diensten en handel krijgen te weinig kansen in dit dossier”, besloot Kurt Himpe.

Kurt Himpe - Provincieraadslid