Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Techniekacademie provinciaal ondersteunen vanuit economisch standpunt"

27 november 2014

Tijdens de budgetbesprekingen stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) voor om het initiatief van de Techniekacademie vanuit de provincie te ondersteunen vanuit economisch standpunt.

“De Techniekacademie is een overrompelend succes”, stelt provincieraadslid Himpe. “Dit schooljaar wordt in 56 van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten een Techniekacademie georganiseerd. Intussen hebben nog twee bijkomende gemeenten ook al een aanvraag ingediend voor het volgende schooljaar. 1680 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs krijgen gedurende meer dan 40.000 uur via de Techniekacademie de kans om te proeven van techniek en wetenschap.”

“Op dit ogenblik steunt de provincie het initiatief via een subsidie voor projecten flankerend onderwijs”, aldus Himpe die voorstelt om de ondersteuning te verschuiven van het beleidsdomein onderwijs met Carl Vereecke (Open Vld) als bevoegd gedeputeerde naar Jean de Bethune (CD&V) die als gedeputeerde bevoegd is voor economie.

Kiezen voor duidelijkheid

Volgens Himpe zijn er drie argumenten. “De doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en het concept van de Techniekacademie zijn zeer sterk gelinkt waarbij beroepscompetenties vergroot worden. Daarnaast wordt onze provincie geconfronteerd met een groot tekort aan technisch geschoold personeel en door leerlingen de kans te geven te proeven van techniek en wetenschap bestaat de kans dat ze een beter gemotiveerde studiekeuze maken en een technische of beroepsopleiding geen tweede of derde keuze wordt, maar een duidelijke eerste keuze.”

“Dat is in het voordeel van de bedrijven die met deze problematiek kampen en ook duidelijk het nut inzien van de Techniekacademie. In elke stad of gemeente waar de Techniekacademie georganiseerd wordt, is er een financiële ondersteuning van lokale bedrijven”, gaat Himpe verder.

Provincieraadslid Kurt Himpe riep de deputatie op om deze verschuiving intern te bekijken. Gedeputeerde Jean de Bethune stelde dat hij het voorstel genegen is en er zeker bereidheid is om de voorgestelde piste grondig te bespreken.

Kurt Himpe - Provincieraadslid