Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Provincie koopt grond aan voor uitbreiding domein Wallemote-Wolvenhof

23 oktober 2014

Tijdens de zitting van 23 oktober keurde de provincieraad de aankoop van bijna een hectare goed voor de uitbreiding van het domein Wallemote-Wolvenhof.

Het gaat om drie percelen van in totaal 8850 vierkante meter waarvoor de provincie 53.100 euro betaalt.

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) en schepen in Izegem is tevreden met deze investering. “Door de aankoop wordt een bijkomende wandelverbinding mogelijk en wordt meer groene ruimte gerealiseerd in Izegem.”

Het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof is een van de recente provinciedomeinen. De provincie is sinds 2000 eigenaar van de kasteelparken, de stad Izegem heeft het kasteel Wallemote in eigendom en het kasteel Wolvenhof werd door de stad in erfpacht gegeven aan de provincie. Beide kasteelparken werden op elkaar aangesloten en door verdere aankopen, bebossingen en aanleg groeide het domein uit tot 23 hectare. Daar komt door deze aankoop nu bijna één hectare bij.

Kurt Himpe - Provincieraadslid