Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Op- en afrittencomplex E403 wordt aangepast in 2017

26 december 2014

Om de verkeersdoorstroming aan het op- en afrittencomplex van de E403 ter hoogte van Izegem en Roeselare te verbeteren, wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het complex herinrichten met zogenaamde bypasses of doorsteken. Deze aanpassingswerken zullen plaatsvinden in 2017. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag aan minister Ben Weyts (N-VA).

Op de twee kruispunten die deel uitmaken van het op- en afrittencomplex komen er extra doorsteken: twee van en naar de E403 aan de kant van Roeselare en een voor het verkeer van Izegem naar Brugge.  “Het detailontwerp van deze bypasses wordt opgemaakt in 2015, zo deelde de minister me mee. De effectieve aanleg kan dan pas volgen na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning en na het doorlopen van de gunningsprocedure. En er moet uiteraard ook in voldoende budget voorzien worden. Minister Weyts verwacht de eigenlijke uitvoering van de werken in 2017”, zo weet Bert Maertens. “Maar als het toch nog eerder zou kunnen, dan zal ik daar vanuit de stad en vanuit het Vlaams Parlement uiteraard alles voor doen”.

Izegems schepen van mobiliteit Kurt Himpe is tevreden dat er een oplossing voor het verkeersknooppunt in het verschiet ligt: “Op de kruispunten stellen heel wat rechts afslaande voertuigen zich op tussen het recht doorgaand verkeer. Dat belemmert de doorstroming en zorgt vaak voor een wachtrij tot boven op de brug over de E403. Het aanleggen van bypasses zou de doorstroming in het sas tussen de twee verkeerslichten langs de Noordkaai moeten verbeteren. Daardoor kan het verkeer op de afritten vlotter doorstromen.”

Carpoolparking

Schepen Kurt Himpe ijvert ook al jaren voor een uitbreiding van de huidige carpoolparking onder de E403. De minister bevestigde in zijn antwoord aan volksvertegenwoordiger Bert Maertens dat de carpoolparking een hoge bezetting kent (105% in 2014) en een uitbreiding zeker gewenst is. Een mogelijke piste is een nieuwe carpoolparking in te richten langs de afgesneden oeverweg, parallel aan de Graankaai, die via de rotonde kan worden bereikt. Alvorens dit gerealiseerd kan worden, moet AWV echter eerst nog in overleg treden met de bevoegde instanties m.b.t. de inpasbaarheid van een carpoolparking in een zone voor watergebonden bedrijven.

Bert Maertens - Vlaams parlementslid

Kurt Himpe - Schepen van Mobiliteit