Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA wil totaalplan voor waterproblematiek in West-Vlaanderen

25 september 2014

Tijdens de zitting van 25 september was er een actualiteitsdebat over de wateroverlast in de provincie. Provincieraadsleden Luc Coupillie en Kurt Himpe lanceerden een aantal voorstellen namens de N-VA – fractie.

“De provincie heeft het beheer over alle derde categorieën waterlopen overgenomen en kan nu de rol als polderbestuur op zich nemen”, stelde provincieraadslid Coupillie. “Naar aanleiding van de wateroverlast tijdens de zomerperiode werden de knelpunten door de provincie in kaart gebracht en werden voorstellen gedaan om ze aan te pakken. Onze fractie juicht deze initiatieven toe, maar we willen er wel op wijzen dat voor de aanpak financiële inspanningen zullen nodig zijn. Inspanningen die groter zullen zijn dan de voorziene middelen in de meerjarenplanning. We waarschuwden hiervoor al tijdens de bespreking van de meerjarenplanning”. Luc Coupillie vroeg ook aandacht voor de grondwaterproblematiek. “In onze provincie drogen sommige grondwaterlagen op door allerhande redenen. Ook deze waterproblematiek zal moeten aangepakt worden.”

“Totaalplan opmaken”

Provincieraadslid Kurt Himpe stelde tijdens het debat voor om een totaalplan op te maken. “Naar aanleiding van de recente wateroverlast werd een gedetailleerd overzicht opgemaakt. Maar er is nood aan een totaalplan, een overzicht van de initiatieven die genomen worden door alle betrokken instanties.”

“Zo’n totaalplan biedt voordelen. Voor de inwoners wordt zichtbaar wat gedaan wordt om het watersysteem op orde te krijgen. Daarnaast is er ook een evaluatie nodig van de effectiviteit van het waterbeleid om vast te stellen of het samenspel van de initiatieven tot de beoogde resultaten leidt en om zo nodig op tijd de aanpak te kunnen bijsturen. De provinciale diensten hebben nu een grondige evaluatie opgemaakt, maar ook de andere bestuurlijke initiatieven zouden in zo’n evaluatie moeten opgenomen worden. Daar kan het West-Vlaamse provinciebestuur een belangrijke rol in spelen.”

Raadslid Himpe plaatste ook vraagtekens bij de nieuwe rioleringsstelsels die sinds 2012 groter ontworpen worden zodat ze maar om de twintig jaar overlopen. “De regenval wordt vaak als uitzonderlijk omschreven, maar die uitzonderlijke regenval vindt steeds meer en meer plaats.”

Kurt Himpe en Luc Coupillie - Provincieraadsleden