Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA tevreden met provinciaal initiatief om technisch onderwijs te promoten

27 maart 2014

Tijdens de zitting van 27 maart keurde de provincieraad een reglement voor projectsubsidies voor flankerende onderwijsprojecten goed. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) is tevreden met het initiatief.

Tijdens de bespreking van de meerjarenplanning vroeg hij  aan gedeputeerde Jean De Bethune (CD&V) om de oprichting van techniekclubs in de provincie te ondersteunen. “Door de techniekclubs die in tal van steden en gemeenten in de provincie opgericht worden door de hogeschool Vives kunnen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs op een creatieve manier hun wetenschappelijke en technische talenten ontplooien”, stelt Himpe. “Deze initiatieven zijn belangrijk, vooral in onze provincie waar er heel wat technische vacatures zijn en bedrijven veel moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden om de vacatures in te vullen. De instroom in de technische vooropleidingen moet een duidelijke keuze zijn en alle initiatieven die ouders en leerlingen stimuleren om ook na te denken over de mogelijkheden die dergelijke studierichtingen bieden.”

Op dit ogenblik zijn er twaalf techniekclubs, maar hogeschool Vives heeft plannen om het aanbod zo snel als mogelijk naar de hele provincie uit te breiden.

“Het nieuwe provinciale reglement komt tegemoet aan de vraag die we stelden en we hopen dat deze flankerende projecten de economie in West-Vlaanderen ten goede zullen komen”, besluit provincieraadslid Himpe.

Kurt Himpe - Provincieraadslid