Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA steunt motie Groen over provinciefonds niet

22 december 2014

Tijdens de provincieraadszitting van 22 december stelde Groen voor om een motie goed te keuren met de vraag aan de Vlaamse overheid om het provinciefonds niet af te schaffen vooraleer duidelijk is wat de provinciale dotatie van de Vlaamse overheid is. De provinciale opcentiemen worden in 2016 vervangen door een dotatie.

Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) heeft het provinciefonds niets te maken met de nieuwe dotatie. “Het schrappen van het provinciefonds is een besparingsmaatregel. Alle overheden moeten werken aan de sanering van de overheidsfinanciën.”

“De nieuwe dotatie staat volledig los van het provinciefonds en vangt de weggevallen middelen van de provinciale opcentiemen op. Die dotatie moet toelaten dat de provincies de overgebleven bevoegdheden kan financieren. De precieze bedragen zijn nog niet bepaald omdat de oefening van de bevoegdheidsafbakening nog volop bezig is”, stelde Himpe namens de N-VA – fractie die het vreemd vond dat Groen de motie indiende aangezien deze partij voor de afschaffing van de provincies is. N-VA stemde tegen de motie.

Kurt Himpe - Provincieraadslid