Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuwe maatregelen door defecte DOVO-ontmantelingsinstallatie

27 maart 2014

Naar aanleiding van de defecte DOVO-ontmantelingsinstallatie in Poelkapelle wordt een werkgroep bijeengeroepen om het Bijzonder Nood- en Interventieplan Ieperiet (BNIP) te herbekijken. Dat blijkt uit het antwoord van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

De gouverneur bevestigt aan het provincieraadslid dat de provinciale veiligheidscel drie maal per jaar en in functie van noodtoestanden samengeroepen wordt. Ook het militaire commando van West-Vlaanderen is op deze vergadering aanwezig. Nadat Decaluwé op de hoogte gebracht werd dat de ontmantelingsinstallatie van DOVO in Poelkapelle defect is, nam hij contact op met het militair commando. Zij verzekerden dat de huidige stockage veilig zou zijn. Maar de gouverneur nam toch bijkomende maatregelen.

Een veilige stockage kan tot 2016, mits kleine investeringen zelfs tot in 2019. Het militair domein in Poelkapelle heeft een intern noodplan om noodsituaties na te gaan. Pas als er externe hulp nodig is, wordt tot een operationele en/of provinciale fase overgegaan op basis van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Ieperiet.  De gouverneur antwoordt aan provincieraadslid Himpe dat hij het initiatief nam om de werkgroep bijeen te roepen om het BNIP te herbekijken en indien nodig aan te passen. De eerste vergadering zal plaatsvinden in april. Decaluwé richtte ook al een schrijven aan minister van Defensie De Crem met de vraag om middelen te voorzien om de ontmantelingsinstallatie te herstellen of te vernieuwen.

Provincieraadslid Kurt Himpe juicht de maatregelen toe, maar stelt namens de N-VA dat de federale regering in de fout gaat door twee jaar de DOVO-ontmantelingsinstallatie in Poelkapelle te verwaarlozen. “Het aantal explosieven en gasgranaten dat in West-Vlaanderen gevonden wordt is zo groot dat een goedwerkende DOVO-dienst onontbeerlijk is en langer talmen geen optie kan zijn.”

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYBB7CphHCH8o1uaNe96t12D2dOhkGjT257HvzKjFeyqZeYLAIKQ

Kurt Himpe - Provincieraadslid