Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Cursussen brandweeropleiding soms totaal verouderd"

26 juni 2014

Tijdens de zitting van 26 juni stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) aan gouverneur Carl Decaluwé vragen over de cursussen van de brandweeropleiding die soms totaal verouderd zijn.

Eén van de bijzondere opdrachten van de West-Vlaamse gouverneur is het voorzitterschap van de beheersorganen van het West-Vlaamse Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA). Voor het behalen van brevetten om een functie uit te oefenen bij de brandweer kan men terecht bij dat opleidingscentrum.

“Bij de inhoud van bepaalde cursussen voor het behalen van brandweerbrevetten kunnen vraagtekens geplaatst worden”, aldus provincieraadslid Himpe die twee voorbeelden aanhaalde.

Moet een brandweerman anno 2014 over de werking van de Rijkswacht studeren?

“De cursus voor het behalen van het officiersbrevet is totaal verouderd. Bepaalde cursusdelen behandelen nog altijd de werking van de Rijkswacht. Als we weten dat de wet op de geïntegreerde politie dateert van 7 december 1998, dan kunnen we wel stellen dat de cursus voor het behalen van het officiersbrevet totaal verouderd is. Jaar na jaar wordt gezegd dat de cursus zal aangepast worden, maar tot op vandaag is dit nog altijd niet het geval. In dezelfde cursus moeten de cursisten nog altijd frequenties leren berekenen, terwijl alle communicatie via het Astridnetwerk verloopt en de brandweer geen impact heeft op dat netwerk”, verduidelijkte het provincieraadslid. “Deze twee voorbeelden tonen aan dat er werk aan de winkel is. De lesgevers proberen zich zo veel als mogelijk aan te passen met eigen presentatiemateriaal en bijlagen, maar dat zorgt ervoor dat de cursisten door de bomen het bos niet meer zien.”

Provincieraadslid Kurt Himpe vroeg de gouverneur om vanuit zijn functie als voorzitter van WOBRA deze problematiek aan te kaarten bij de instanties die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de cursussen.

Gouverneur Decaluwé dankte het provincieraadslid om de problematiek in de schijnwerpers te zetten. De verantwoordelijkheid voor het opmaken van de syllabi voor de opleidingen ligt bij het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. De gouverneur heeft de problemen al besproken op de Conferentie van Gouverneurs, omdat deze problemen zich voordoen bij alle provinciale opleidingscentra. Bij het Kenniscentrum is er een enorme achterstand, onder andere door  besparingen en door de brandweerhervorming. Het Koninklijk Besluit over de brandweeropleiding moet nog goedgekeurd worden en dat zal werk zijn voor de volgende federale regering.  De gouverneur benadrukte ook dat hij hoopt dat er snel werk gemaakt wordt van kwaliteitsvol cursusmateriaal.

Kurt Himpe - Provincieraadslid

http://www.brandweergent.be/algemeen/wp-content/uploads/2014/01/temp_foto_website.jpg