Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Communicatie over uitbating De Keunepupe ondermaats"

23 januari 2014

De provincie West-Vlaanderen zoekt al een tijd een uitbater voor de cafetaria ‘De Keunepupe’ in het provinciaal domein ’t Veld in Ardooie. Volgens provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) is de communicatie hierover ondermaats.

Op een schriftelijke vraag van het provincieraadslid antwoordde gedeputeerde voor Infrastructuur Bart Naeyaert (CD&V) dat er een nieuwe oproep zou gelanceerd worden. Nadat Himpe door tien geïnteresseerden voor de uitbating, vroeg hij ook zelf de voorwaarden voor de uitbating en de procedure op.

“De communicatie over deze nieuwe oproep was totaal ondermaats”, aldus Himpe. “Geïnteresseerden hebben uit persartikels moeten vernemen dat er een uitbater gezocht werd. Ik heb deze mensen doorverwezen naar de deputatie om de voorwaarden te ontvangen. Maar nu blijkt dat de procedure al op vrijdag 24 januari afgesloten wordt. Uit de informatie die ik ontving, blijkt dat de deputatie ook enige motivering en toekomstvisie op de uitbating nuttig acht voor de beoordeling van de kandidaten. Veel tijd om dit uit te werken kregen de kandidaten dus niet, want vele geïnteresseerden hebben mij de laatste twee weken gecontacteerd.”

“Als de provincie de uitbating van ‘De Keunepupe’ echt ter harte wil nemen, dan is een vlotte communicatie naar geïnteresseerden belangrijk. Op de website van de provincie West-Vlaanderen is bijvoorbeeld niets te vinden over de procedure en de voorwaarden”, stelt Himpe die namens de N-VA hoopt dat er tegen het volgende zomerseizoen een uitbater gevonden wordt.

Kurt Himpe - Provincieraadslid