Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Betere bewegwijzering naar provinciedomein 't Veld in Ardooie

6 oktober 2014

De bewegwijzering naar het provinciedomein ’t Veld zal aangepakt worden. Dat antwoordde gedeputeerde Guido Decorte op een schriftelijke vraag van provincieraadslid Kurt Himpe.

“Om de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het provinciedomein te verbeteren moet dringend werk gemaakt worden van een duidelijke bewegwijzering”, aldus provincieraadslid Himpe. “Maar twee kleine bordjes wijzen vanop de N50 de weg naar ’t Veld.” De gedeputeerde onderschrijft het probleem en stelt dat de provinciale groendienst aan een voorstel werkt om de bewegwijzering naar alle provinciale domeinen te optimaliseren. Als testproject werd vorig jaar al een eerste verbeteringsvoorstel voor het domein Raversyde in Oostende uitgewerkt en aan de stad en aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bezorgd. Maar het testproject werd nog niet gefinaliseerd. “Voor het provinciedomein ’t Veld zullen de provinciale diensten op korte termijn de goedkeuring aanvragen bij de betrokken overheden”, aldus Himpe.  

Elektrisch fietsverkeer

Provincieraadslid Himpe formuleerde ook een aantal voorstellen om het fietsverkeer op het domein ’t Veld te verbeteren. “Er werd beloofd om in 2014 fietsenstallingen te plaatsen aan cafetaria De Keunepupe. Er zijn er zes gekomen, maar dat is veel te weinig en fietsers moeten hun fiets achterlaten aan de autoparking. De gedeputeerde antwoordt dat er meer fietsenstallingen aan de cafetaria kunnen komen en dat daarover overleg met de uitbater komt.”

De vraag van het raadslid om elektrische fietsen toe te laten op het verharde pad in het domein zodat bezoekers tot aan de cafetaria kunnen rijden, blijkt niet zo gemakkelijk te zijn. “Mensen die met een elektrische fiets rijden, kunnen soms niet meer goed wandelen en met de elektrische fiets doorrijden tot aan de cafetaria zou voor hen een oplossing kunnen zijn”, stelt Himpe. “Maar de gedeputeerde blijkt niet zo’n voorstander van dit voorstel omdat er een conflict zou kunnen ontstaan met de wandelaars die ook van het pad gebruik maken.”

Provincieraadslid Kurt Himpe vroeg ook of er onderzocht werd om een elektrisch oplaadpunt te voorzien aan de cafetaria van ’t Veld. Gedeputeerde Decorte bevestigt dat er een onderzoek gebeurde door de provinciale diensten voor alle domeinen , maar ’t Veld werd niet weerhouden. De vraag naar elektrische oplaadpunten voor fietsers is volgens de gedeputeerde  sterk gedaald, vooral wegens de grotere batterijcapaciteit van nieuwe elektrische fietsen. De provinciale mobiliteitsdienst concentreert zich daarom op oplaadpunten voor auto’s.

't Veld

Kurt Himpe - Provincieraadslid