Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Windturbines: goede afspraken maken goede vrienden?

26 september 2013

Tijdens de zitting van 26 september kaartte provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) de windturbineproblematiek in de provincie West-Vlaanderen aan en stelde aan gedeputeerde  Bart Naeyaert (CD&V) vragen over mogelijke evaluatieprocedures.

“Het spreekwoord ‘Goede afspraken maken goede vrienden’ is zeker van toepassing in de windturbineproblematiek. Bij de aanvraag om windturbines te plaatsen zijn de buurtbewoners meestal geen goede vrienden. Er is niet alleen de bezorgdheid over mogelijke slagschaduw- en geluidsproblemen, ook de aantasting van de omgeving is vaak een punt van discussie. Wat de goede afspraken betreft kunnen ook vraagtekens geplaatst worden. In dergelijke dossiers zijn er uiteraard de bepalingen in de Vlaamse milieuwetgeving inzake afstand en geluid. De stedenbouwkundige vergunning wordt verleend door de Vlaamse overheid, de deputatie van de provincie verleent de milieuvergunning”, aldus provincieraadslid Himpe.

“Eén van de problemen waarmee we in West-Vlaanderen te maken krijgen is de aantasting van de open ruimte. Zoals gedeputeerde Naeyaert onlangs stelde: “Integreren in het landschap kan je nooit”. Maar duidelijke afspraken zijn er op dit vlak eigenlijk niet en buurtbewoners die geconfronteerd worden met een windturbinedossier begrijpen het niet.”

Provincieraadslid Kurt Himpe haalde twee voorbeelden aan om dit te illustreren. “In Heuvelland zijn er plannen voor de bouw van windturbines in Nieuwkerke. Onlangs werden bijna 600 bezwaarschriften ingediend. Eén van de opmerkingen is dat landbouwbedrijven die willen uitbreiden op een muur van regels en beperkingen botsen, terwijl er plots op een boogscheut hoge windturbines zouden kunnen komen. In Izegem hebben we ook een dergelijk dossier. De Mandelvallei Kachtem is een landschappelijk waardevol gebied en een bedrijf dat er net aan grenst kan niet uitbreiden. Wat stellen we dan enkele jaren geleden vast: plots krijgt een exploitant de goedkeuring om twee windturbines neer te poten in het landschappelijk waardevol gebied. Uiteraard begrijpelijk dat zowel ondernemers als buurtbewoners het niet meer begrijpen”.

De deputatie is afgestapt van het principe van dertien zoekzones, omdat dit niet haalbaar leek. Maar de vraag is dan natuurlijk op welke manier de deputatie de dossiers wel afweegt. Zo stelde de gedeputeerde dat er een evaluatieprocedure kan voorzien worden die het mogelijk maakt om naderhand bij te sturen. Provincieraadslid Kurt Himpe wilde weten of de deputatie al evaluatieprocedures voorzien heeft bij het verlenen van milieuvergunningen voor windturbines en of er plannen zijn om dit bij elke aanvraag toe te passen.

Evaluatieprocedure

“Maar zeer belangrijk is ook hoe de deputatie zo een evaluatieprocedure ziet. Het is immers zo dat eens windturbines geplaatst zijn, het bijzonder moeilijk is om de exploitant aan te zetten bijsturingen te doen. In Izegem hebben we al een aantal windturbines en ik kan getuigen dat de klachten na de activering van de windturbines zowel op het vlak van geluid als slagschaduw blijven aanhouden”, aldus Himpe die tijdens de zitting beelden liet zien van slagschaduwhinder in de Izegemse deelgemeente Kachtem. “Een dergelijk voorbeeld toont aan dat het plaatsen van windturbines op weinig begrip kan rekenen. Buurtbewoners die een huis bouwden of kochten dachten uit te kijken op een open ruimte. Niet dus, want nu mogen ze nog bijkomende kosten doen om zonnewering aan te brengen op grote ramen die uitgeven op tuinen en… het landschappelijk waardevol gebied”, besloot het raadslid.  

De gedeputeerde stelde voor om een grondige discussie over de vergunningsproblematiek bij windturbines te voeren in de bevoegde provincieraadscommissie. Op de vraag van provincieraadslid Himpe naar bijkomende evaluatiemogelijkheden bleef gedeputeerde Naeyaert op de vlakte.

Ter info: voorbeeld van slagschaduwhinder in Izegemse deelgemeente Kachtem: http://www.youtube.com/watch?v=qAc53jCaaVg

Kurt Himpe - Provincieraadslid

(De foto die eerder gepubliceerd werd op deze pagina is verwijderd, was auteursrechterlijk beschermd en afkomstig van Fotopersburo Dijkstra B.V. in Uithoorn. Met onze verontschuldigingen.).