Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur start met nieuw inspraaksysteem voor openbare werken en mobiliteit

26 april 2013

Het Izegemse stadsbestuur start met een nieuw inspraaksysteem voor openbare werken en mobiliteit waardoor de bewoners meer betrokken worden bij de heraanleg van de straat.

“In de Vijfwegenstraat en een deel van de Kachtemsestraat wordt eind 2015 begin 2016 nieuwe riolering aangelegd door Infrax en de stad Izegem maakt van de gelegenheid gebruik om ook de straten zelf opnieuw aan te leggen. We willen van de gelegenheid gebruik maken om aan de bewoners zelf te vragen welke aandachtspunten ze hiervoor zien”, stellen schepen voor openbare werken Kurt Grymonprez (sp.a) en schepen voor mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

“Begin mei zullen enkele medewerkers van de dienst openbare werken en mobiliteit huis aan huis aanbellen en de enquête afgeven en kort bespreken met de bewoners. In de enquête wordt bijvoorbeeld gevraagd wat de ervaring is met de breedte van de rijweg, of de voetgangersruimte breed genoeg is en hoe de leefbaarheid in de straat is”, stelt Kurt Grymonprez.

“We peilen ook naar de mobiliteitsproblemen in de straat”, aldus Kurt Himpe. “Het is interessant om te weten of de bewoners over een garage beschikken, hoeveel wagens er in het gezin zijn, of er een fietspad moet komen en of er voldoende parkeermogelijkheden zijn.”

De antwoorden die het stadsbestuur ontvangt, worden dan samen met de suggesties van de diensten en het stadsbestuur aan de ontwerper bezorgd en verwerkt. Op basis daarvan kan de ontwerper aan de slag en de bewoners worden dan uitgenodigd voor een eerste vergadering waarbij de resultaten van de enquête en het ontwerp voorgesteld worden en er nog aanpassingen kunnen voorgesteld worden. Daarna volgt ook nog een infovergadering over de werken en de planning. Dan zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de omleidingen.

“We zijn er van overtuigd dat we niet alle voorstellen en suggesties zullen kunnen inplannen omwille van verkeerstechnische of veiligheidsregels. Maar in ieder geval zullen de voorstellen die wel realiseerbaar zijn meteen meegenomen kunnen worden in het voorontwerp.”

“Bedoeling van het nieuwe stappenplan dat uitgewerkt werd, is dat de bewoners nauwer betrokken worden bij de aanleg. Vroeger was bij de bewoners al te vaak de opmerking dat bij een infovergadering over openbare werken alles al beslist was”, besluiten beide schepenen.

Kurt Himpe – Schepen voor Mobiliteit

Kurt Grymonprez – Schepen voor Openbare Werken