Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuwe Economische Raad van start

17 september 2013

Veertig jaar na de oprichting van de economische raad is de nieuwe hervormde raad van start gegaan. Op maandag 16 september werd Roland Handsaeme als voorzitter van de algemene economische raad aangesteld. Ondervoorzitters zijn Christophe Decaigny en Kris Marrannes.

Roland Handsaeme is al bijna veertig jaar actief in de economische raad, waarvan de laatste twintig jaar als voorzitter. Hij was tot enkele jaren geleden bedrijfsleider van Handsaeme Machinery.

In het voorjaar keurde de gemeenteraad de hervorming van de economische raad goed. Volgens schepen van Lokale Economie Kurt Himpe een belangrijke hervorming veertig jaar na de oprichting ervan. “Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen was er heel wat politieke aandacht voor de economische raad en een vraag om een hervorming van de raad tot een efficiënte denktank”, aldus de schepen. “In de eerste plaats zijn alle economische sectoren, ook de landbouw, nu in de algemene economische raad samengebracht. De raad bestaat vanaf nu uit drie cellen die de bedrijven, de kleinhandel en de land- en tuinbouw groeperen. Elke cel kan apart advies uitbrengen en werken rond specifieke thema’s. De samenstelling van de cellen is ook aangepast aan de huidige economische situatie, waarbij bijvoorbeeld de logistieke sector, de horeca, AZI en de marktkramers een vertegenwoordiger hebben. Naast de drie cellen die tijdens de voorbije maanden samengesteld werden, is er nu ook een overkoepelende algemene economische raad.” 

Feestjaar nieuwe start voor raad

“De economische raad werd precies veertig jaar geleden opgericht, in september 1973. In die periode had de industrie in onze stad zware klappen gekregen door de teloorgang van de schoen- en borstelnijverheid. De voeding en de houtverwerkende industrie hadden een deel van die klappen kunnen opvangen, maar onvoldoende. De raad werd dan ook opgericht om een oplossing te zoeken voor bestaande of opdoemende werkloosheid. Veertig jaar na de oprichting van deze raad, die in die jaren heel wat initiatieven nam, was de economische raad aan een nieuwe adem toe. Met de hervorming hopen we een impuls te kunnen geven zodat het stadsbestuur in deze economische raad een partner vindt om samen te denken aan de economische toekomst van de stad”, aldus Himpe.

In de (overkoepelende) Algemene Economische Raad zetelen naast economieschepen Kurt Himpe en ambtenaar Lokale Economie Piet Van Coillie namens de bedrijven Roland Handsaeme als celvoorzitter en algemeen voorzitter, Rik Vandamme en Jan Verbeke; namens de kleinhandel celvoorzitter Kris Marrannes, Koen Degezelle en Dominique Maenhout; en namens de land- en tuinbouw celvoorzitter Christophe Decaigny, Yvan Vandecasteele en Eric Schollier. Ook de politie, brandweer en vakbonden hebben er telkens één vertegenwoordiger.  

Kurt Himpe - Schepen van Lokale economie