Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Rotondes N36 overbelast en kritisch verzadigd"

4 april 2012

Uit verkeerstellingen die uitgevoerd werden op vraag van Izegems gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) blijkt dat alle rotondes op de N36 overbelast of kritisch verzadigd zijn.

Eind vorig jaar werden de tellingen uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Voor elke rotonde werd een capaciteitsberekening opgemaakt met verschillende parameters afhankelijk van de vorm van de rotonde. Bij de tellingen werd ook telkens de verkeersstroom in kaart gebracht.

De rotonde aan het kruispunt van de N36 en Krekelmotestraat/Leenstraat is tijdens de avondspits overbelast en in de ochtendspits is de verzadiging er kritisch. De N36 is er de belangrijkste verkeersstroom. Maar er werd eerder al bekendgemaakt dat er voor deze rotonde plannen zijn voor een grondige aanpassing waardoor de rotonde ondertunneld zal worden voor het doorgaand verkeer op de N36.

Ook de rotonde ter hoogte van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan is tijdens de avondspits overbelast en tijdens de ochtendspits kritisch verzadigd. Volgens de tellingen van AWV is de wachttijd op de N36 er dan wel beperkt.

De rotonde op het kruispunt van de N36 en de Kortrijksestraat is voor de verkeersstroom van de N36 zowel ’s morgens als ’s avonds overbelast.

“De gegevens van deze drie rotondes zijn belangrijk in het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan van de stad Izegem, waarin ook voorstellen geformuleerd staan voor de N36”, stelt gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Ook buiten het grondgebied Izegem zijn de rotondes op de N36 overbelast. “Dit is zeker het geval voor het kruispunt van de N36 en de N50, waarbij de N50 tijdens de ochtendspits de hoofdtak is en de rotonde zowel ’s morgens als ’s avonds overbelast is”.

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) of er aanpassingen uitgevoerd zullen worden aan de rotondes. Volgens de minister zullen verschillende aspecten zoals de verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, ruimtelijke en technische randvoorwaarden bepalen of er aanpassingen komen. In functie van de beschikbare budgettaire middelen zouden de knelpunten dan op termijn aangepakt worden.

Kurt Himpe  - Gemeenteraadslid N-VA

Wilfried Vandaele - Vlaams parlementslid N-VA