Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA wil Izegem opnieuw op het juiste financiële spoor

26 juni 2012

De Izegemse N-VA stelde op maandag 25 juni vier krachtlijnen voor om het financiële huishouden van de stad opnieuw op het juiste spoor te zetten. Als de partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober deel mag uitmaken van het stadsbestuur, dan maakt de N-VA van die voorstellen een prioriteit.

Volgens lijsttrekker Bert Maertens staat de stad voor stevige budgettaire uitdagingen, onder andere door de hoge schuldgraad die opgebouwd werd tijdens de laatste bestuursperiode. “De schuld steeg van 30 miljoen euro in 2008 naar 47 miljoen euro in 2012. Dat is 4000 euro per Izegems gezin. Er moet dringend orde op zaken komen en volgens de N-VA kan dit door vier duidelijke principes te hanteren”.

“In de eerste plaats moet het jaarlijkse budget van de stad in evenwicht zijn. In Izegem is er een structureel onevenwicht. Dit komt onder meer door tal van meerkosten bij de gerealiseerde projecten, zoals de topturnhal, De Leest of de renovatie van het kasteel Wallemote”, stelt Maertens. “De stad moet ook subsidies maximaal gebruiken en prijsvergelijkingen opmaken om de werkingskosten te drukken.”

Geen belastingverhoging

“De N-VA is tegen belastingverhoging”, aldus gemeenteraadslid Piet Seynaeve. “Het huidige stadsbestuur verhoogde al de belastingen en door de inwonersgroei stegen de  inkomsten. Er moet dus niet gezocht worden aan de inkomstenzijde, wel moeten we sleutelen aan de uitgaven”.  Volgens raadslid Seynaeve moet er ook gewerkt worden aan een schuldafbouw.”De Izegemse schuld is in de voorbije vijf jaar met meer dan 50 procent gestegen. Financiële toevalstreffers en de opbrengsten van de uitgestelde lening aan Etiz moeten gebruikt worden voor de schuldafbouw.”

Efficiënt beleid

Gemeenteraadsleden Filip Motte en Kurt Himpe stelden een reeks maatregelen voor om een efficiënter beleid te voeren. “In de eerste plaats door niet te doen wat de private sector goedkoper en beter kan. Een stadsbestuur moet niet alle taken op zich nemen”, aldus Motte die ook voorstelde om de exploitatiekosten van nieuwe projecten onmiddellijk in kaart te brengen. “Hoeveel personeelsleden zullen er nodig zijn, hoeveel zal de energiekost bedragen… Keer op keer kwamen na de realisatie van projecten extra kosten en investeringen op tafel.”

“De N-VA pleit bij de werking van de stadsdiensten voor “meer met minder”. Door bijvoorbeeld de administratieve rompslomp voor de stedelijke administratie te verminderen. Een verregaande samenwerking tussen de stadsdiensten, het OCMW en de intergemeentelijke samenwerkings-verbanden kan tot een samenvoeging van taken leiden”, aldus fractieleider Kurt Himpe. “Tot slot moet er ook bereidheid zijn om overbodige gebouwen af te stoten, te investeren in energiebesparende maatregelen en alternatieve financieringsvormen te gebruiken zoals publiek-private samenwerking of een autonoom gemeentebedrijf”, besluit Himpe.

Klik hier voor het volledige dossier.  

Kurt Himpe, Filip Motte, Piet Seynaeve en Bert Maertens - Gemeenteraadsleden N-VA