Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse N-VA stelt 10 speerpunten verkiezingsprogramma voor

18 september 2012

Tijdens een persontmoeting op 18 september stelde de Izegemse N-VA het verkiezingsprogramma voor. N-VA - lijsttrekker  Bert Maertens opende bij die gelegenheid een gloednieuw verkiezingssecretariaat op de Korenmarkt.

“In de eerste plaats moet het handelscentrum versterkt worden, onder andere met de uitbouw van een Huis van de economie, het aanstellen van een centrummanager en een efficiënte aanpak van de leegstand”, aldus N-VA – fractieleider Kurt Himpe. “Maar ook het vrijetijdsaanbod verdient aandacht en wij willen een nieuw hoofdveld met tribune, kleedkamers en sanitaire voorzieningen voor KFC Izegem. Op de Bosmolens, in de Kasteelwijk en in Emelgem moet  geïnvesteerd worden in ontmoetingsruimte.”

“De N-VA wil veel aandacht voor veiligheid en dit houdt in dat de pakkans moet vergroot worden door blauw meer op straat en de installatie van camera’s. Ook in de Izegemse brandweer moet geïnvesteerd worden met de uitbouw van een beperkt beroepsbrandweerkader en aandacht voor het materieel”, meent Kurt Himpe.

“We willen ook de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad verzekeren. Het verleggen van de centrale brug kan alleen als er voldaan is aan drie voorwaarden: een volwaardige oplossing voor de knelpunten aan de Prins Albertlaan en de Dirk Martenslaan, het openblijven van de overweg aan de Century en de aanpassing van de verkeerscirculatie”, stelt Himpe. “De N-VA wil ook bijkomende parkeergelegenheid, duidelijke communicatie en échte inspraak bij openbare werken en de uitbouw van fietsverbindingen en trage wegen”.

“Maar we moeten ook vooruitzien. Zo wil de N-VA de uitbouw van tijdelijke dag- en nachtopvang voor zorgbehoevende senioren en een actieve begeleiding van werklozen, leefloners en inburgeraars. Bij rechten horen plichten”, aldus N-VA – lijsttrekker Bert Maertens. “Ook op het vlak van wonen en ruimtelijke ordening moeten we vooruitzien. Wonen in het centrum moet aantrekkelijk en betaalbaar worden.”

“In elk geval wil de N-VA dat het stadsbestuur zuiniger bestuurt en moet de stadsschuld afgebouwd worden.” Bert Maertens  herhaalde dat de N-VA geen voorstander is van een belastingverhoging: “het stadsbestuur moet efficiënter werken en moet keuzes maken op lange termijn”.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Bert Maertens - Gemeenteraadslid N-VA