Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Izegemse carpoolparking barst uit de voegen"

7 september 2012

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) barst de carpoolparking ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E403 aan het kanaal Roeselare-Leie meer en meer uit de voegen.

“Er zijn nu een twintigtal plaatsen om wagens te parkeren, maar dit blijkt steeds vaker onvoldoende. Autobestuurders plaatsen nu hun wagen ook al buiten de parking, maar op die locatie is dit niet vanzelfsprekend en absoluut niet veilig”, aldus raadslid Himpe. “Onlangs antwoordde Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op een parlementaire vraag dat de carpoolparking een bezettingsgraad van 95 procent heeft. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad van de Vlaamse carpoolparkings 55 procent. Een bezettingsgraad van 80 à 90 procent is optimaal, omdat dit wijst op een goede benutting met weinig kans op overbezetting. Met een bezettingsgraad van 95 procent scoort de Izegemse carpoolparking zeer goed, maar er is vaak een overbezetting. Daarom moet een uitbreiding zeker overwogen worden”, stelt Himpe die aangeeft dat een uitbreiding in de richting van Roeselare zeker moet onderzocht worden.

Uit een antwoord op een eerdere parlementaire vraag bleek dat er geen concrete plannen zijn voor een dergelijke uitbreiding. “We hopen dat deze situatie herbekeken wordt. ’s Morgens vroeg is de carpoolparking al vaak volzet en wie afspraken maakte om te carpoolen zit dus met een probleem. Vooral omdat er geen enkele mogelijkheid is om in de buurt de wagen elders te parkeren. Dit komt het comfort van de carpoolers niet ten goede en het kan niet de bedoeling zijn dat carpoolers afhaken”, besluit Kurt Himpe.

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) zal de bevoegde minister nu vragen om de uitbreiding van de carpoolparking te onderzoeken en in de planning op te nemen.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Wilfried Vandaele - Vlaams parlementslid N-VA