Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Verkaveling nadelig voor Izegemse stadskern

30 mei 2011

Tijdens de zitting van 30 mei vroeg het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor het tracé van de wegen en het ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken voor de nieuwe verkaveling op de hoek van de Katteboomstraat en Hondekensmolenstraat. N-VA – fractieleider Kurt Himpe formuleerde een reeks bedenkingen bij de plannen om nu op die plaats een woongebied te ontwikkelen.

“Tegen de verkaveling zijn tijdens het openbaar onderzoek twaalf bezwaren ingediend. Ik stelde eerder dat het de omgekeerde wereld is om eerst een openbaar onderzoek te organiseren en dan een infovergadering”, stelde raadslid Himpe. “Maar nog veel belangrijker is de inhoud van het dossier. Door het dossier goed te keuren, geven we als gemeenteraad het startschot aan een tweede mastodontverkaveling. Ter hoogte van De Mol komt er een verkaveling van 350 woningen, bij dit dossier gaat het in totaal om 310 woningen.”

“De Izegemse verkavelingstrein is vertrokken met de verkeerde wagons”

“De verkavelingen en appartementsgebouwen schieten in Izegem als paddestoelen uit de grond. Elk stukje grond wordt volgebouwd. Bepaalde mensen spreken niet meer over een urbanisatiedruk in Izegem, wel over een projectontwikkelingdruk. In de afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied Roeselare werd de zone aan de Hondekensmolenstraat van agrarisch gebied gewijzigd in woongebied. Tijdens de gemeenteraadszitting van januari 2008 formuleerde de gemeenteraad een advies over de afbakening en werd gevraagd om een fasering in te voeren en dus niet alle beschikbare bouwgrond in één keer open te stellen”, stelde Himpe.

“In de commissie voor Ruimtelijke Ordening werden de verkavelingsplannen besproken. Niet inhoudelijk, maar wel de ruimere visie over wonen in Izegem. De bespreking is samen te vatten in één zin: de Izegemse verkavelingstrein is vertrokken met de verkeerde wagons. Terwijl we alle kansen moeten geven aan inbreiding, zijn de twee mastodontverkavelingen typische voorbeelden van uitbreiding die de Izegemse stadskern onder druk zetten. Volgens de woonbehoeftestudie zal er voldoende capaciteit zijn zonder de twee verkavelingen. De ontwikkeling van de twee verkavelingen legt een hypotheek op de mogelijkheden in de toekomst en op de stadskern”, aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe.

Ook inhoudelijk blijven er een aantal vraagtekens. Zo stelt gemeenteraadslid Filip Motte zich vragen of een nieuwe woonwijk ontwikkelen onder een hoogspanningslijn wel een goed idee is. Gemeenteraadslid Trui Tytgat ontving na de informatievergadering nog een reeks vragen van buurtbewoners die garanties willen over de waterafwikkeling.

“De verkavelingstrein is vertrokken en tijdens de commissie voor Ruimtelijke Ordening bleek dat er geen noodrem aanwezig is. We beschikken over geen middelen om de ontwikkeling van de verkavelingen te spreiden over een langere termijn. En dat betreuren we ten zeerste. Door een onthouding wenst de N-VA dit duidelijk te maken”, besloot fractieleider Himpe.

Kurt Himpe  - Fractieleider N-VA

Filip Motte en Trui Tytgat - Gemeenteraadsleden N-VA