Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Uitbreiding zone 30: N-VA pleit voor begeleidende maatregelen

30 januari 2011

De commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit besprak tijdens de zitting van 20 januari 2011 de uitbreiding van de zone 30 in het centrum van Izegem. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) pleitte voor een reeks begeleidende maatregelen.

“Een zone 30 vergroot de leefbaarheid van het stadscentrum. Een zone 30 beperkt het aantal ongevallen en de ernst van de ongevallen”, stelde raadslid Himpe. “Maar als er een uitbreiding van de zone 30 komt, dan moet dit ondersteund worden door een reeks begeleidende maatregelen.”

De vraag is echter of er noodzaak is aan de uitbreiding van de huidige zone 30 in het centrum van Izegem: zijn er de laatste tijd meer ongevallen waardoor een snelheidsbeperking noodzakelijk is?

Maatregelen

Onder impuls van de N-VA werd de huidige zone 30 in het centrum van Izegem al beter aangeduid door middel van wegmarkeringen. Bij een uitbreiding van de zone 30 moet bij het binnenrijden deze maatregel opnieuw toegepast worden. “De wettelijke verkeersborden zijn te klein om in een stadscentrum voldoende de aandacht te trekken van de weggebruikers”,aldus Kurt Himpe.

De snelheidsbeperking moet ook afgedwongen worden door verkeerstechnische maatregelen en ondersteund worden door controle. “Het heeft geen zin om een zone 30 in te voeren en vast te stellen dat niemand zich aan de snelheidsbeperking houdt.”

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg als voorbereiding van de bespreking gegevens op bij de lokale politie. Daaruit blijkt dat er wel degelijk controles uitgevoerd worden in de straten waar een snelheidsbeperking van 30 km/u van toepassing is. “Maar uit de cijfers van de politie blijkt dat er de voorbije jaren gecontroleerd werd in de Baronielaan, de Leenstraat, de Merelstraat, de Prinsessestraat, de Reigerstraat en de Roeselaarsestraat. Dat zijn allemaal straten waar een zone 30 aan de scholen ingevoerd werd. In de zone 30 in het stadscentrum werd dus blijkbaar helemaal geen controle uitgevoerd”, stelt raadslid Himpe. “Ik stel wel vast dat het aantal controles steeg, het aantal gecontroleerde voertuigen steeg en ook het procentueel aantal overtredingen steeg”. “Vooral de stijging van het procentueel aantal overtredingen baart de N-VA zorgen”, aldus Kurt Himpe.

 

2008

2009

2010

Aantal controles

22

16

24

Aantal gecontroleerde voertuigen

1.172

1.066

1.770

Procentueel aantal overtredingen

4 %

6,5 %

8,6 %

“Om ervoor te zorgen dat de zone 30 ook effect heeft, moeten er dus bijkomende maatregelen genomen worden, door bijvoorbeeld de inbouw van een zogenaamde poort en eventueel oplichtende borden die de zone 30 aankondigen, samen met de wettelijke verkeersborden en wegmarkeringen”, stelde commissielid Himpe. De bevoegde schepen bevestigde dat er grote wegmarkeringen zullen aangebracht worden.

Medewerking van bewoners

“Eind januari 2011 wordt de volledige binnenstad van Leuven zone 30. Het stadsbestuur roept de bewoners van de binnenstad op om mee te werken aan een campagne Dertig doet deugd. Het stadsbestuur liet 1000 V-borden maken die aan een gevelraam kunnen bevestigd worden. Op de borden staat het campagnebeeld met de slogan. De bewoners kunnen een gratis bord afhalen en kunnen dit eenvoudig ophangen. Door dergelijke borden aan te brengen wordt de campagne van de uitbreiding van de zone 30 natuurlijk versterkt én de bewoners worden betrokken bij een verkeersmaatregel”, aldus Kurt Himpe die ervoor pleitte om een dergelijke campagne ook in Izegem op te starten bij de invoering van de maatregel.

basisbeeld inclusief slogan_300

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA