Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA stelt visie mobiliteitsplan voor

26 september 2011

De Izegemse N-VA stelde op maandag 26 september tijdens een persconferentie haar eigen visie op het mobiliteitsplan voor. Enkele dagen eerder werden de plannen al toegelicht in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. In het alternatief van de N-VA wordt vooral de verkeersstroom vanuit Ingelmunster anders benaderd en de uitbreiding van de zone 30 beperkt.

“Uit studies over het Izegemse handelsleven blijkt dat de koopattractie van het winkelaanbod in Izegem vooral afkomstig is van de gemeenten Ingelmunster, Lendelede en Ledegem. Daarom stelt de N-VA voor om het verkeer vanuit Ingelmunster door te laten rijden tot aan de Marktstraat. Het verkeer kan dan de Papestraat inslaan of in de Marktstraat rijden. Het stukje Gentsestraat blijft eenrichtingsverkeer, maar vanuit een andere richting”, stelt gemeenteraadslid Kurt Himpe.

“Voor het verkeer dat uit de richting van Roeselare komt zijn er twee mogelijkheden. Verkeer met bestemming Ingelmunster wordt afgeleid via de Mandelstraat, waarvan de rijrichting naar het kanaal toe gewijzigd wordt. Via de Prins Albertlaan en de Dirk Martenslaan kan dit verkeer dan naar Ingelmunster. Verkeer voor het Izegemse centrum kan via de Roeselaarestraat tot aan het oude postgebouw rijden. Daar zijn er dan drie mogelijkheden: de Nieuwstraat met gewijzigde rijrichting inrijden, de Baron de Pélichystraat inslaan of doorrijden tot aan de Marktstraat.”

“In elk geval pleit de N-VA voor het behoud van de spoorwegovergang in de Nederweg ter hoogte van de Century”, stelt raadslid Himpe.

De Izegemse N-VA diept ook haar plannen voor een ondergrondse parking en parkeertorens opnieuw op. “We stelden eerder al voor om de haalbaarheid van een parking onder de Korenmarkt of een parkeertoren op de site van het huidige postkantoor te onderzoeken. We stellen nu nog twee bijkomende alternatieven voor, namelijk een parkeertoren op de huidige Wijngaardparking of op de site van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in de Kruisstraat”, aldus Himpe.

“Uitbreiding zone 30 realistisch houden”

De ingrijpende uitbreiding van de zone 30 ziet de Izegemse N-VA niet zitten. “Een uitbreiding moet realistisch zijn”, stelt gemeenteraadslid Trui Tytgat. “Volgens de oorspronkelijke plannen werd Izegem bijna helemaal zone 30, op uitzondering van enkele hoofdwegen. De N-VA stelde in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit voor om de zone 30 om te vormen tot zones 30/50 en de uitbreiding te beperken tot enkele wijken en verkavelingen. Een ingrijpende uitbreiding van de zone 30 zou ook drastische gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten. De Izegemse brandweer zou helemaal verdrongen worden door omliggende korpsen”.

Ook de plannen om de N36 tussen de Kortrijksestraat en de Burgemeester Vandenbogaerdelaan te beperken tot twee rijstroken en om ventwegen aan te leggen, ziet de N-VA niet zitten. “De N36 is een belangrijke verkeersader en mag geen flessenhals worden. Via technische maatregelen kan de verkeersveiligheid wel beter worden en kan vermeden worden dat autobestuurders vanuit de zijwegen de N36 dwarsen”, besluit raadslid Tytgat.

Klik hier voor de volledige nota.

Kurt Himpe en Trui Tytgat  - Gemeenteraadsleden N-VA