Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA stelt bevraging over windturbines voor

8 mei 2011

N-VA - voorzitter Nick Verschoot en fractieleider Kurt Himpe stellen voor om een ruime bevraging over de windturbines te organiseren in Kachtem. Ze doen dit naar aanleiding van een evaluatievergadering over de Kachtemse windturbines die eind juni zal plaatsvinden.

"Momenteel hebben een aantal buurtbewoners een logboek, waarin ze de klachten over de twee windturbines kunnen noteren. Maar er bereiken ons steeds meer berichten van Kachtemnaars die verder wonen en ook klachten hebben over geluidsoverlast. Deze mensen hebben geen logboek en het indienen van klachten gebeurt ook niet altijd, waardoor er een vertekend beeld van de situatie is", stellen beide N-VA'ers. "Als er een ruime bevraging georganiseerd wordt, dan is er voor deze evaluatie niet alleen informatie via de logboeken, maar ook via een bevraging die specifiek handelt over de slagschaduw en geluidshinder."

Ze roepen het stadsbestuur op om snel werk te maken van zo'n bevraging zodat de gegevens ter beschikking zijn tegen de evaluatievergadering in juni.

Paasweekend

Nogal wat Kachtemnaars hadden tijdens het paasweekend klachten over geluidshinder. "Bepaalde klachten bereikten de exploitant van de windturbines en Electrabel geeft toe dat er tijdens dat weekend problemen waren met de instellingen van de windturbines aan de Lodewijk De Raetlaan", stelt gemeenteraadslid Kurt Himpe. "Electrabel meldt dat er zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht werd en dat de instellingen intussen aangepast werden. Er wordt ook gewerkt aan een tool om dergelijke fouten sneller te kunnen opsporen zodat er sneller kan ingegrepen worden. Het is een goede zaak dat Electrabel de ernst van de zaak inziet, maar de vele problemen duiden aan dat er steeds maar nieuwe ingrepen nodig zijn om het leefbaar te houden voor de Kachtemnaars. Geluidsmetingen die door de milieu-inspectie een tijd geleden uitgevoerd werden, waren een maat voor niets. Maar de vele klachten over geluidshinder tonen toch wel een andere realiteit."

Raad van State verwerpt beroep

Maar er zijn naast de twee bestaande windturbines ook plannen voor windturbines op het grondgebied Roeselare, net naast Kachtem. Buurtbewoners verzetten zich op alle manieren tegen de komst van deze turbines. "Een beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de bestendige deputatie om een milieuvergunning toe te kennen voor de bouw van windturbines op de gronden van Sterckx, Van Eeckhout en Olivier Construct ter hoogte van de industriezone Haven Zuid, werd door de Raad van State verworpen. 37 omwonenden dienden een beroepschrift in tegen de windturbine die op de gronden van Sterckx zou geplaatst worden", besluit Nick Verschoot.

Kurt Himpe  - Fractieleider N-VA

Nick Verschoot - Voorzitter N-VA - Izegem