Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Geef Izegemse handelaars kans om gratis reclame te maken"

2 mei 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 mei stelde het Izegemse stadsbestuur voor om de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen aan te passen. Door de aanpassing krijgen de handelaars die geconfronteerd worden met openbare werken die minimaal 30 dagen duren een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt vanaf de dag dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is tot 60 dagen nadat er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is. Voor het aanslagjaar 2011 geldt de periode tot 180 dagen nadat er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is.

De gemeenteraadsleden Filip Motte en Kurt Himpe (N-VA), die vorig jaar een dossier “Winkel in Izegem” opstelden en dit voorstel toen lanceerden, reageerden tevreden dat het stadsbestuur inziet dat openbare werken een streep door de rekening van de lokale handelaars zijn.

Beide raadsleden legden echter een aantal amendementen op tafel om nog verder te gaan. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte stelde voor om de belasting helemaal af te schaffen. “Met dit belastingsreglement wil het stadsbestuur de papierberg verkleinen, maar iedereen kan vaststellen dat dit effect er niet is. Daarbij komt dat de controle op de belasting niet waterdicht is en deze reclamebladen een uitstekend middel zijn voor een lokale handelaar om reclame te maken”.

N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde voor om twee bijkomende vrijstellingen in te bouwen om de Izegemse handelaars de kans te geven gratis reclame te maken, los van eventuele openbare werken. “Geef de handelaars de kans om gratis reclame te maken met dergelijke reclamebladen als de omvang niet groter is dan een A3-blad. Zo’n reclamefolder is vaak voldoende voor een lokale handelaar”.

Met een tweede voorstel tot vrijstelling wilde raadslid Himpe vooral de Izegemse handelaars kansen bieden. “Met een vrijstelling voor handelszaken waarvan de maatschappelijke zetel in onze stad gevestigd is en als er maximaal 11.000 exemplaren per jaar verspreid worden, geef je specifiek alle Izegemse handelaars de kans één keer per jaar gratis reclame te maken”.

Volgens de N-VA zijn dergelijke vrijstellingen nodig en nuttig om het handelscentrum en alle Izegemse handelaars in het bijzonder te ondersteunen en maximale kansen te geven.

De meerderheidspartijen en Vlaams Belang keurden het eerste amendement van de N-VA niet goed. Het tweede en derde amendement voor bijkomende vrijstellingen zullen onderzocht worden en in de eerstvolgende commissie voor Financiën verder besproken worden.

Kurt Himpe en Filip Motte - Gemeenteraadsleden N-VA