Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Elektriciteitsbedrijf Etiz wordt overgenomen door Infrax

19 december 2011

De geschiedenis van het bedrijf Etiz krijgt er een nieuw en belangrijk hoofdstuk bij. Toen in 2001 het honderdjarige bestaan van het elektriciteitsbedrijf Etiz gevierd werd, kon niemand vermoeden dat het bedrijf in het volgende decennium een ware metamorfose zou doormaken.

Door de liberalisering van de energiemarkt, opgelegd door de Europese Unie, kwam er een eerste grote wijziging. Het elektriciteitsbedrijf kon niet langer én netbeheerder én verkoper van elektriciteit zijn. De commerciële bedrijvigheid van Etiz werd afgestoten en Etiz fungeerde enkel nog als netbeheerder. Etiz werd daarna vanaf 1 januari 2003 een autonoom gemeentebedrijf en op 1 januari 2005 werd gestart met een nauwe samenwerking met Infrax.

Het is net die samenwerking die een aantal pijnpunten aan het licht bracht bij het Etiz-bedrijf. Er werd beslist een audit uit te laten voeren door een consultingbureau en op basis van de resultaten werden gesprekken met Infrax opgestart voor een overname.

Na een bevraging door het consultingbureau bij de leden van de raad van bestuur werd snel duidelijk dat de raad van bestuur unaniem was over de belangrijke krijtlijnen:

- aandacht voor de tewerkstelling van het personeel;

- de dienstverlening aan de Izegemse bevolking mocht niet in het gedrang komen;

-Etiz als proeftuin voor kleinschalige projecten;

- het financiële aspect voor de stad Izegem. 

Deze krijtlijnen waren tijdens de verdere besprekingen met Infrax de rode draad.

Als we vandaag de overeenkomst tot overname van de bedrijfstak bespreken en goedkeuren, dan zijn en blijven deze vier krijtlijnen voor de N-VA – fractie de uitgangspunten om de overeenkomst te beoordelen.

Voor het personeel is er een volwaardige oplossing gevonden, de dienstverlening aan de Izegemse bevolking komt niet in het gedrang en Infrax West betaalt een reeks vergoedingen voor het exploitatierecht. En ook aan de vierde krijtlijn is voldaan: in de overeenkomst staat dat Infrax op vraag van de stad Izegem onderzoek en studiewerk zal verrichten rond innovaties in verband met energiezuinige openbare verlichting en Infrax is bijvoorbeeld bereid om in het kader van innovatieve projecten demo’s openbare verlichting in de stad Izegem te ondersteunen.

Het was geen gemakkelijk dossier. Maar het dossier stond wel als model voor een samenwerking over de partijgrenzen heen en onze fractie is ervan overtuigd dat de raad van bestuur goed onderhandeld heeft met Infrax om zowel voor de dienstverlening, het personeel, het financiële aspect als de proeftuinrol het maximale uit de brand te slepen. Onze dank gaat ook uit naar de consulent die de raad van bestuur bijgestaan heeft in de voorbereiding, de onderhandeling en de uitwerking van de overeenkomst.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA