Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vlaamse overheid doet inspanningen om dalend aantal spooraansluitingen van bedrijven(terreinen) om te buigen

18 oktober 2010

Het aantal spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen is in België de laatste twintig jaar zo goed als gehalveerd. In 1990 waren er nog 415 aansluitingen, in 2007 was het aantal spooraansluitingen gedaald tot 224. Volgens N-VA’ers Wilfried Vandaele en Kurt Himpe is de meerwaarde van een spooraansluiting er vooral voor een veeleer specifieke groep bedrijven. “Het dalende aantal spooraansluitingen heeft ook te maken met ruimtelijke ordening, namelijk welke bedrijven laten we op welke locatie ontwikkelen en welk ontsluitingsprofiel passen we daarop toe”.

Op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Vandaele antwoordde Vlaams minister Philippe Muyters dat op Vlaams niveau geen systematisch overzicht van bedrijventerreinen met mogelijkheden voor spooraansluiting wordt bijgehouden. Maar er werd wel een analyse gemaakt van de bedrijventerreinen die zich in een strook van 200 meter langs spoorwegen bevinden. Dit geeft een redelijke indicatie dat er een theoretische kans is op onmiddellijke aansluiting op het spoorwegnet. “Uit deze analyse blijkt dat er in de periode 2006-2010 in Vlaanderen een positieve evolutie was van 70 hectare industriegrond binnen de 200 meter. Voor de provincie Antwerpen is dit 50 hectare meer, in Limburg en Vlaams-Brabant 20 hectare. In Oost-Vlaanderen is er een status-quo en in West-Vlaanderen is er 20 hectare minder industriegrond in de directe nabijheid van het spoorwegnet”, stelt N-VA’er Kurt Himpe die het dossier van de spooraansluitingen van bedrijven en industrieterreinen al jaren van nabij opvolgt.

Goederenstromen multimodaal afwikkelen

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele is tevreden dat de Vlaamse overheid ook kiest voor een kwalitatieve benadering van het dossier. “De Vlaamse overheid kiest immers voor de realisatie van centrale overslagpunten om goederenstromen multimodaal af te wikkelen. Tijdens de voorbije jaren werden dergelijke overslagpunten gerealiseerd in Meerhout en Lanaken langs het Albertkanaal en op de West-Vlaamse transportzone LAR langs de E17.”

De Vlaamse overheid onderzoekt voornamelijk spooraansluitingen voor regionale bedrijventerreinen. Bij de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in ontwerp ligt van de 190 hectare bedrijventerreinen 100 hectare in de onmiddellijke nabijheid van een spoorweg. “In West-Vlaanderen is dit het geval voor het gebied Schaapbrugge - Sasbrug op de grens van Izegem en Roeselare, waar een aansluiting op het spoor voorzien zal worden. Het gebied De Spie in Brugge heeft de theoretische mogelijkheid in zich voor een spooraansluiting”, stelt Himpe op basis van de gegevens van Vlaams minister Muyters. “Ook in de andere provincies zijn er tal van voorbeelden van dergelijke plannen, zoals Veedijk in Turnhout, het bedrijventerrein De Kieleberg in Riemst en op de luchthaven van Zaventem is een reservegebied aangeduid om een cargozone aan te sluiten op het spoor.” Ook in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn er initiatieven opgenomen. De zeehavens van Gent, Zeebrugge en Antwerpen, de luchthavens van Zaventem en Oostende (in combinatie met de haven) zijn als poort geselecteerd, waarbij alle poorten multimodaal met elkaar en het achterland verbonden worden.

De N-VA’ers Vandaele en Himpe zijn tevreden dat de Vlaamse overheid inspanningen doet om de negatieve trend van het aantal spooraansluitingen van bedrijven en bedrijventerreinen om te buigen. 

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Wilfried Vandaele - Vlaams parlementslid N-VA