Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Studie HOWEST over windturbines haaks op Kachtemse realiteit

5 oktober 2010

Tijdens de raadszitting van 4 oktober interpelleerde gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) de schepen van Milieu over de studie van HOWEST en de stand van zaken in verband met windturbines.

“Ik kan me inbeelden dat ieder raadslid en iedere schepen verbaasd reageerde toen de persartikels over de studie van HOWEST verschenen. “West-Vlamingen hebben weinig tot geen problemen met windmolenparken die in hun directe woonomgeving staan” klonk het. Toen bleek dat de studie uitgevoerd werd in Brugge, Ieper, Kortrijk en Izegem steeg de verbazing”, stelde raadslid Himpe. “De studie werd uitgevoerd in opdracht van het energiebedrijf Electrawinds en in zo’n situatie moet het een en ander toch met een korrel zout genomen worden. Zeker de globale conclusies staan haaks op de reacties die nog altijd vanuit Kachtem komen. En de conclusie van Electrawinds dat de windturbines in Izegem vaak negatief in de media kwamen en dat dit de reden is van de negatieve reacties is lachwekkend.”

“Volgens Electrawinds is de studie zeer belangrijk. Maar aangezien de conclusies van deze studie haaks staan op de bevindingen van de Kachtemnaren, lijkt het me interessant om over de volledige studie te beschikken en alles grondiger te kunnen bekijken qua werkwijze, vraagstelling en resultaten. Intussen beschikt onze fractie over de powerpointvoorstelling die tijdens de voorstelling van de studie gebruikt werd, maar de studie zelf is uiteraard belangrijker. Vandaar de vraag aan het stadsbestuur om de studie op te vragen en te bezorgen aan de fracties zodat we alles kunnen vergelijken met de specifieke Izegemse situatie”, aldus Himpe.

“Stellen dat de twee bestaande windturbines in Kachtem het imago van groene energieopwekking via windmolens zwaar geschaad hebben is een open deur intrappen. Maar intussen zijn er uiteraard nog andere plannen om in de buurt van Kachtem windturbines neer te poten. In eerste instantie de twee windturbines langs het kanaal Roeselare-Leie, waarvoor het Izegemse stadsbestuur een negatief advies gaf en de provincie blijkbaar gunstig advies verleende. Onvoorstelbaar als je weet dat een lid van de Bestendige Deputatie aanwezig was tijdens de infovergadering in het Rhodesgoed en hij zelf kon vaststellen wat de opinie hier is. Onze fractie was ook verbaasd te moeten vaststellen dat in de begroting 2011 van het autonoom gemeentebedrijf Etiz 125.000 euro ingeschreven staat voor de plaatsing van een elektriciteitscabine bij die twee windturbines. Dat is een flinke som voor een hoop miserie die we heel waarschijnlijk opnieuw op ons dak krijgen”, stelde raadslid Himpe waarop de schepen bevestigde dat de provincie op 19 augustus een milieuvergunning gaf voor de twee windturbines en ook voor de vijf windturbines op Roeselaars grondgebied.

Aan de kant van Roeselare, maar dicht bij Kachtem, komen er dus ook een reeks windturbines. “In de nieuwe industriezone van Beveren wil het schepencollege van Roeselare geen windturbines en de motivering luidt als volgt: “Reden hiervoor is dat windmolens niet passen op dat industrieterrein. De stad wil het industriegebied er namelijk niet laten uitzien als een echt industrieterrein en wil er veel groen gebruiken.” Vreemd dat er dan wel twee windturbines langs het kanaal Roeselare-Leie komen, net naast het ruimtelijk gebied Mandelvallei waar de klemtoon ligt op behoud van de open ruimte. Wie begrijpt het nog?”, vroeg N-VA – raadslid Himpe zich af.

Kurt Himpe stelde afsluitend een vraag over de twee bestaande windturbines in Kachtem: “De exploitant heeft in 2010 aanpassingen doorgevoerd in de wijze waarop de windturbines geactiveerd worden of stilgelegd worden. Zijn er opmerkelijke wijzigingen ten opzichte van 2009?” Uit de cijfers die de schepen gaf, bleek dat de opmerkingen en klachten van de buurtbewoners over slagschaduw en de vele vragen in de gemeenteraad niet vruchteloos waren. In 2010 werden de windturbines veel frequenter stilgelegd dan in 2009. Intussen blijven er echter klachten komen over geluidshinder.

Periode

Aantal stops

Februari 2009

0

Februari 2010

24

Maart 2009

3

Maart 2010

43

April 2009

9

April 2010

14

Mei 2009

1

Mei 2010

10

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA