Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt verkeersmaatregelen in Mezegemstraat

18 juni 2010

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van donderdag 17 juni vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in de Mezegemstraat te verbeteren. Hij deed dit naar aanleiding van enkele ongevallen die er de laatste tijd gebeurden.
 
"Ter hoogte van het kruispunt van de Mezegemstraat en de Rhodesstraat is er een vluchtheuvel. Autobestuurders die de brug over de E403 nemen en rijden in de richting van Kachtem, rijden veel te snel de Mezegemstraat in en dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties. In de buurt van het Rhodesgoed zijn er veel wandelaars en fietsers en er zijn geen fiets- en voetpaden", stelde raadslid Himpe.
 
Buurtbewoners vragen om de vluchtheuvel te elimineren. "Als de tweesprong vervangen wordt door een echt kruispunt, dan kunnen de autobestuurders die van de brug afrijden de Mezegemstraat niet meer in volle vaart inrijden. Dat zou dus zeker snelheidsremmend werken. De Mezegemstraat ligt immers in de buurt van een hele reeks fietsroutes die op de knooppuntkaarten vermeld staan. Ook voor de buurtbewoners zelf zou de situatie er dan veiliger worden."

Gemeenteraadslid Himpe vroeg bij de politiediensten de statistieken op van de verkeersongevallen in de Mezegemstraat. "Daaruit blijkt dat er in de periode 2007-2010 toch een reeks ongevallen gebeurden in die straat en op de kruispunten met andere straten."

Politiecommissaris Courtens zal de situatie ter plaatse eens grondig laten nakijken en een snelheidscontrole laten uitvoeren. Hij stelde ook voor om na de evaluatie te kijken voor een aanpassing van het kruispunt, waarbij een deel van de tweesprong zou geŽlimineerd worden.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA