Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privÚ: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt betere bewegwijzering naar carpoolparking

23 mei 2010

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) om een betere bewegwijzering naar de Izegemse carpoolparking.

"Aan het op- en afrittencomplex van de E403 ter hoogte van het kanaal Roeselare-Leie is er sinds kort een nieuwe verkeerssituatie met rotondes en verkeerslichten. Dat zorgt voor een verkeersveiligere doorstroming van het verkeer", stelt raadslid Himpe. Maar de aanduiding van de carpoolparking onder de E403 werd uit het oog verloren. In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit vroeg raadslid Kurt Himpe daarom aan het stadsbestuur om contact op te nemen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een duidelijke bewegwijzering te plaatsen naar de carpoolparking.

Hij vroeg eerder ook al aan AWV om de gegevens over de Izegemse carpoolparking op te nemen in de carpooldatabank (www.carpoolplaza.be) en statistieken bij te houden van de bezettingsgraad. Op basis van die gegevens wordt immers beslist of er een uitbreiding noodzakelijk is en of er bijkomende promotiecampagnes nodig zijn als de parking het geplande streefcijfer niet haalt.

Betere afstelling verkeerslichten

De nieuwe verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex leidde in eerste instantie tot vrij lange files op de kanaalweg doordat de verkeerslichten nog niet optimaal afgesteld werden. In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd meegedeeld dat na de definitieve asfaltering een nieuwe afstelling van de verkeerslichten werd ingevoerd waardoor het verkeer nu vlotter zal kunnen doorstromen. Onder de laatste asfaltlaag werd immers ook een lussysteem aangelegd dat mee de verkeerslichten be´nvloedt.

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA