Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem zet laatste stap voor stedenbouwkundige ontvoogding

6 april 2009

Tijdens de zitting van 6 april werd het plannenregister door de Izegemse gemeenteraad definitief vastgesteld. Daarmee zit de stad in de eindfase voor een stedenbouwkundige ontvoogding.

Een gemeente moet aan vijf voorwaarden voldoen: er moet een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar zijn en de gemeente moet over een vastgesteld vergunningenregister, een register van onbebouwde percelen en een conform verklaard plannenregister beschikken.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) is het geen sinecure om aan de vijf voorwaarden te voldoen. "In de provincie West-Vlaanderen was Avelgem de eerste gemeente die stedenbouwkundig ontvoogd werd. Op dit ogenblik zijn er slechts 57 van de 308 gemeenten ontvoogd en bijna 50 gemeenten staan zo goed als nergens en voldoen aan geen of slechts één voorwaarde."

Concreet betekent een ruimtelijke ontvoogding dat de gemeente een zelfstandig vergunningenbeleid mag voeren. De ontvoogding gaat in voor alle aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning. Ongeacht de aard of de omvang van de aanvraag moet de gemeente dan geen voorafgaandelijk advies meer vragen aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Ook de behandelingstermijnen voor de gemeente zijn bindend. De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning moet respectievelijk afgewerkt zijn binnen de 75 of 150 dagen (eventueel verlengd met 30 dagen indien er een openbaar onderzoek moet georganiseerd worden).

N-VA vraagt informatiecampagne

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg tijdens de zitting om alle raadsleden een bevattelijke uitleg te bezorgen over de stedenbouwkundige ontvoogding. Hij vroeg ook om – in navolging van andere steden en gemeenten – een infoavond te organiseren voor de inwoners en de beroepshalve betrokken personen zoals architecten, landmeters…

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA