Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Rechtzetting historische blunder geraamd op 10 miljoen euro

7 december 2009

Tijdens de zitting van 7 december keurde de Izegemse gemeenteraad het eindrapport over de haalbaarheidsstudie "Stationsomgeving" goed. De stationsomgeving zal daardoor in de nabije toekomst een volledig ander uitzicht krijgen.

"Het is een goede zaak dat het stadsbestuur partners gevonden heeft voor de realisatie van de herinrichting van de stationsomgeving", stelde N-VA Ė fractieleider Kurt Himpe. "Niettemin blijft het voor de stad een zware financiŽle dobber om de historische fout recht te zetten. De kostprijs voor Izegem wordt geraamd op 10 miljoen euro, ongeveer een derde van de totale kostprijs van het project. Door de goedkeuring wordt een ingrijpende financiŽle beslissing genomen voor de volgende bestuursperiode."

Volgens de N-VA is na de goedkeuring van het dossier de opmaak van een globale mobiliteitsstudie een prioriteit. "Er moet duidelijkheid zijn over de verkeersafwikkeling. Zo zijn er nog geen beslissingen genomen over een belangrijk nieuw verkeersknooppunt, namelijk het kruispunt van de Dirk Martenslaan en de nieuwe ringweg die ter hoogte van het nieuw CM-gebouw begint. Ook ter hoogte van de rotonde in Emelgem is een efficiŽnte oversteek nodig voor de fietsers die van de centrale brug komen."

De N-VA blijft ook aandringen op voldoende parkeerplaatsen in het centrum van de stad. "Door de aanleg van de ringweg verdwijnen een aantal parkeerplaatsen achter de brandweerkazerne. Voor de aanleg van het nieuwe busstation aan het oud goederenstation moeten ook enkele parkeerplaatsen wijken. En het blijft maar de vraag of het parkeerterrein op de oude goederenkoer gratis blijft", besloot het raadslid.

Kurt Himpe - Fractieleider N-VA