Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA wil commissiewerking opwaarderen

1 juni 2009

Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) wil de werking van de gemeenteraadscommissies opwaarderen door een aanpassing van het huishoudelijk reglement. Al te vaak wonen commissieleden maar een beperkt deel van de commissievergadering bij, terwijl ze presentiegelden ontvangen.

“Volgens het huishoudelijk reglement krijgt een stemgerechtigd commissielid of de vervanger presentiegeld voor het bijwonen van de adviescommissie voor Financiën, de adviescommissie voor Openbare Werken en Mobiliteit of de adviescommissie voor Sociale Zaken en OCMW. Maar doordat nogal wat commissieleden maar een beperkt deel van de vergadering bijwonen, komt de goede werking van de commissies in het gedrang”, aldus het raadslid die een voorstel tot wijziging van het reglement agendeert voor de gemeenteraad van 8 juni.

“Het is ook niet correct tegenover de belastingbetaler: als een commissielid maar vijf minuten een vergadering bijwoont, dan ontvangt het betrokken gemeenteraadslid toch het presentiegeld. Daarom stel ik voor dat men tenminste tweederde van de agendapunten moet aanwezig zijn vooraleer het presentiegeld toegekend wordt”, stelt Himpe.

Hij wil ook dat het verslag van de commissies melding maakt van de laattijdige aankomst of het vroegtijdig verlaten van de commissievergadering. “De verslagen van de commissievergaderingen zijn publiek raadpleegbaar, bijvoorbeeld op de webstek van de stad Izegem. Door het melden van de aankomst of het vertrek van een commissielid is ook duidelijk voor de lezer wie tijdens de bespreking van een bepaald agendapunt wel degelijk aanwezig was.”

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA