Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persmededeling

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt aandacht voor hoog aantal zelfdodingen

1 mei 2009

In de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (RIHO) zijn er jaarlijks meer dan 50 zelfdodingen. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij de politiediensten. In de maand april 2009 waren er al zeven zelfdodingen in de politiezone.

“Er gaat zeer veel politieke aandacht naar de verkeersveiligheidsproblematiek en er worden bijzonder veel inspanningen gedaan om het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Maar over zelfdoding wordt nauwelijks of niet gepraat. Toch kunnen er op dit vlak, samen met diverse organisaties, ook acties ondernomen worden”, aldus gemeenteraadslid Kurt Himpe. “Zelfdodingsgedrag kan worden voorkomen, dat is het uitgangspunt van elke zelfdodingspreventie. Daarom stelt de Izegemse N-VA voor om in de commissie voor Sociale Zaken en OCMW deze problematiek te bespreken en te kijken welke acties er kunnen ondernomen worden om bijvoorbeeld de Zelfmoordlijn beter bekend te maken”.

Vorig jaar vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe al om maatregelen te nemen langs de spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Roeselare en Izegem. In de periode 2005-2008 waren er immers 12 zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding langs de spoorlijn.

Zelfdodingen zijn een belangrijke doodsoorzaak en uit gegevens van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding blijkt dat België beduidend hoog scoort op wereldniveau. In Vlaanderen stierven in 2006 bijna 1000 mensen door zelfdoding.  

Kurt Himpe - Gemeenteraadslid N-VA

Tabel: aantal gevallen van zelfdoding in de RIHO-politiezone 

Zelfdodingen

Izegem

Roeselare

Hooglede

Totaal

2005

14

43

3

60

2006

17

39

5

61

2007

13

34

4

51

2008

13

38

1

52

2009 [1]

3

3

0

6[1].          De cijfers voor 2009 omvatten de periode januari tot en met maart. In april 2009 zijn er al zeven zelfdodingen in de politiezone RIHO geregistreerd.